Skip to main content
DA / EN

Morten Madsen udnævnt til professor mso

Civilingeniør, ph.d. i Funktionelle Materialer og Nanoteknologi, mso og forskningsleder Morten Madsen er blevet udnævnt til professor mso ved Mads Clausen Instituttet, SDU. På trods af sine blot 40 år har Morten Madsen allerede manifesteret sig som en international anerkendt forsker inden for organiske solceller.

Morten Madsen tiltrådte d. 1. oktober en ny stilling som professor mso inden for organiske solceller (organisk fotovoltaik). Efter et postdoc-ophold hos Prof. Ali Javey forskningsgruppen på UC Berkeley i 2010-2011 har han været forskningsleder for solcellegruppen ved SDU NanoSYD, under ledelse af Prof. Horst-Günter Rubahn, som har formået at tage syvmileskridt inden for udviklingen af organiske og hybride solceller. 

Med Morten Madsen i spidsen, har solcellegruppen således formået at udvikle flere metoder til at forbedre organiske solcellers effektivitet og holdbarhed, og pt er de ved at overføre disse til opskalerede solceller fremstillet under industrielle betingelser gennem rulle-til-rulle (R2R)-teknologi. Dermed bidrager deres forsknings- og udviklingsarbejde også til den kommercialisering, som de organiske solceller netop nu står overfor. 

Stort forskningsnetværk

Solcellegruppen er i dag leder af flere nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter, som spænder fra grundforskning (fx flere Villum og DFF FTP-projekter) til anvendt forskning og udviklingsaktiviteter (fx EU-projekterne ITN THINFACE og RollFlex samt Bitten og Mads Clausen Fonden projekt). 

Deres samarbejdspartnere tæller flere danske forskningsgrupper på Aarhus Universitet, DTU og KU, samt internationale partnere i Berkeley, Sorbonne Paris, IMEC samt mange flere. Deres arbejde med R2R-teknologi har også ført til flere virksomhedssamarbejder, som er med til at forbinde deres forskning til industrielle anvendelser.

Vigtig spiller i den grønne transformation

Organiske og hybride solceller er unikke på den måde, at de udover at være papirstynde også er fleksible og gennemsigtige, hvorfor de kan integreres i vinduer og facader og på den måde generere energi netop der, hvor der er brug for den; nemlig i byerne. 

Organiske og hybride solceller er desuden langt mindre energikrævende at producere i forhold til traditionelle silicium-solceller, hvilket betyder, at de har en ‘energy payback time’ på ganske få uger, hvilket vil sige den tid, de skal bruge på at producere den energi, der blev brugt på at fremstille dem. 

Det tager traditionelle solceller 1-2 år at gå i nul på energibalancen. Derfor er organiske solceller og Morten Madsens forskning en potentiel vigtig spiller i den grønne transformation, som er bydende nødvendig, hvis vi skal overkomme den klimakrise, som verden står overfor. 

Der er endnu ikke fastsat tidspunkt for professor Morten Madsens tiltrædelsesforelæsning.

Se video, hvor professor Morten Madsen fortæller om sin forskning herunder:

 

 
Redaktionen afsluttet: 27.11.2019