Skip to main content

Green Power-konference indledning på nyt samarbejde

Torsdag og fredag blev den afsluttende konference for projektet ’Advanced Power Electronics in the Baltic Sea Region Conference’ afviklet med professorer og industrifolk fra hele Østersø-regionen. Projektet var så stor en succes, at partnerne vil fastholde samarbejde på tværs af de mange landegrænser.

- Vi er ved projektets afslutning, men ikke ved enden af vort fælles samarbejde. 

Sådan lød det i velkomsttalen fra professor og leder af Mads Clausen Instituttet, Horst-Günter Rubahn, da han ved ’Advanced Power Electronics in the Baltic Sea Region’-konferencen på Alsion i Sønderborg bød fremmødte fra Litauen, Letland, Estland, Tyskland, Sverige, Polen og Danmark velkommen. 

Herefter tog Troels Petersen, Head of M&A ved Danfoss, over og fortalte om, hvordan globale megatrends som urbanisering, digitalisering og elektrificering rykker hurtigt i øjeblikket.

- Energieffektivitet kommet højt op på den internationale dagsorden som et afgørende og meget omkostningseffektivt element i bekæmpelsen af klimaforandring, lød det fra Danfoss-repræsentanten. 

Technology transfer i fokus

Og netop energieffektivitet har været omdrejningspunktet for projektet ’Advanced Power Electronics in the Baltic Sea Region’.
- Hvis de næste generationer af vindmøller, solceller og elektriske biler skal være bedre og mere effektive, så kræver det, at vi udvikler nye komponenter inden for effektelektronik, som både er pålidelige og effektive. Det er dét, vi kalder ’advanced power electronics’. Det er baseret på halvledermaterialer, fortæller Horst-Günter Rubahn. 

De omtalte halvledermaterialer er SiC og GaN, og via netværket ’Advanced Power Electronics in the Baltic Sea Region’ er virksomheder i Østersøregionen blevet gjort opmærksom på, hvordan de kan drage nytte af materialernes fordelagtige egenskaber. 

- Vi har etableret regionale roadmaps, som man kan finde på projektets hjemmeside. Her kan du finde viden om potentialet for avanceret effektelektronik baseret på halvledermaterialer, Horst-Günter Rubahn.

Netværk har stor værdi

Ét af projektets hovedformål var at formidle viden fra universiteter til virksomheder. Med kontakt til over 7000 virksomheder, er dette mål blevet indfriet til fulde. 

’Advanced Power Electronics in the Baltic Sea Region’ har desuden udviklet seks demonstratorer, som har vist de store fordele der kan være ved bruge SiC og GaN. 10 virksomheder har implementeret halvledermaterialerne i deres produktion af komponenter.
- Skåret ind til benet, så kan avanceret effektelektronik resultere i 50 procents energibesparelse ved at reducere tab i alle led af energikæden, siger Horst-Günter Rubahn.

Han understreger, at et netværk ’Advanced Power Electronics in the Baltic Sea Region’ er utroligt værdifuldt – ikke mindst for Center for Industriel Elektronik ved SDU, hvor der kan drages stor nytte af netværket og den overordnede projekt-ide kan leve videre. Du kan læse mere om ’Advanced Power Electronics in the Baltic Sea Region’ her.

 

 

Redaktionen afsluttet: 30.01.2019