Skip to main content
DA / EN
Det Tekniske Fakultet

Henrik Bindslev fortsætter som TEK-dekan

Dekanen på Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet vil i de kommende år fortsat hedde Henrik Bindslev. Et enigt ansættelsesudvalg har genudpeget den erfarne leder- og forskningskapacitet til stor glæde for Henrik Bindslev selv og SDU.

De kommende år vil det fortsat være Henrik Bindslev, der står i spidsen for forskningen og uddannelsen på SDU’s tekniske fakultet.
Jobbet som dekan for Det Tekniske Fakultet har været slået op, da Henrik Bindslevs nuværende åremålsansættelse stod til at udløbe. Det glæder SDU’s rektor og formand for ansættelsesudvalget Jens Ringsmose, at Henrik Bindslev kommer til at fortsætte sit arbejde som dekan.

- Jeg er utrolig glad for, at vi kan fortsætte samarbejdet med Henrik Bindslev. Henrik er en særdeles ambitiøs, initiativrig og hårdtarbejdende leder, som forstår at identificere og gribe muligheder til gavn for fakultet, Syddansk Universitet og samfundet i en bredere forstand.

- Henrik har som dekan i de forgangne ni år leveret imponerende resultater og flyttet fakultetet markant i en positiv retning. Jeg føler mig overbevist om, at vi med Henrik Bindslev i spidsen også i de kommende år vil opleve Det Tekniske Fakultet, SDU, som en afgørende institution på forsknings- og uddannelsesområdet og i samarbejdet med virksomheder og organisationer uden for universitetet, siger han.

En glad dekan vil fortsætte den positive udvikling

Henrik Bindslev har været ansat som dekan på SDU’s tekniske fakultet siden 2015, og siden da er der sket en masse på universitet og i hele sektoren. Det arbejde ser hovedpersonen frem til at være med til at fortsætte i årene, der venter.

- Jeg glæder mig over at få den forrygende mulighed for at fortsætte den rivende udvikling, vi har været i over en længere periode på Det Tekniske Fakultet. Vi er i gang med at brede vores forskningsbase ud og give den mere dybde og styrke. Der har længe været og vil fortsat være et stort behov hos virksomhederne for, at vi uddanner kandidater med en høj, forskningsfunderet faglighed, siger han.

Henrik Bindslev fremhæver SDU’s rammer med en multifakultær profil og et tæt samarbejde med de omkringliggende virksomheder og samfund generelt som en tydelig styrke.

- Jeg sætter stor pris på det gode samarbejde, der er fakulteterne imellem hvad angår uddannelse og forskning. Og når vi i løbet af de kommende år får selskab af OUH herude, skaber det endnu flere muligheder, som jeg ser meget frem til at være en del af. Det er et meget spændende sted at arbejde, siger en glad Henrik Bindslev.

Endnu højere kvalitet i forskning og uddannelse venter

Adspurgt hvordan den garvede dekan ser Det Tekniske Fakultet udvikle sig i fremtiden svarer Henrik Bindslev, at han gerne ser en større kritisk masse i form af forskere og studerende, så niveauet kan løftes yderligere på forsknings- og uddannelsesområdet, ligesom TEK fortsat skal søge inspiration og viden igennem internationale netværk og samarbejder.

- Vi kommer til at fortsætte samarbejdet med nogle af de dygtigste internationale forskningsgrupper, universiteter og virksomheder, og vi vil fortsat søge at være en del af de bedste netværk på tidlige stadier. Vi er stolte over det faglige niveau hos vores studerende, og jeg sigter mod at fastholde og øge kaliberen af de dimittender, vi uddanner hos os.

- Vores pallette skal ikke være bredere, men vi skal være endnu flere for at højne kvaliteten. Og det hele skal ske i et fremragende undervisnings- og forskningsmiljø, siger han.

Fakta

  • Henrik Bindslev har en ph.d. i plasmafysik fra Oxford University.
  • Han har været dekan i ni år på Det Tekniske Fakultet
  • Henrik Bindslev fylder 60 i slutningen af januar.
  • Henrik har tidligere blandt andet været direktør for det Europæiske fællesforetagende, Fusion for Energy, der i et globalt partnerskab stod for at udvikle og bygge den eksperimentelle fusionsreaktor ITER i et tæt samspil mellem store offentlige forskningslaboratorier og højteknologiske virksomheder.
  • Henrik var også medstifter af og formand for European Energy Research Alliance, der i dag er Europas største energiforskningsnetværk.
  • Nationalt er Henrik i dag blandt andet næstformand i erhvervsklyngerne CLEAN og Energy Cluster Denmark, samt medlem af bestyrelse og forretningsudvalg for Erhvervsklyngen Odense Robotics.
Redaktionen afsluttet: 15.01.2024