Skip to main content
DA / EN

Klimaneutral – hvis vi kan, kan I også

En todages konference på SDU i Sønderborg demonstrerede, hvordan lokalsamfundet praktiserer klimaneutralitet

- I vores region demonstrerer vi, at klimaneutralitet kan lade sig gøre. Dette er hovedkonklusionen fra en todages konference om 100 % klimaneutralitet, der fandt sted den 6.-7. oktober på Syddansk Universitet i Sønderborg på Alsion. Dette budskab var resultatet af to dage med intense diskussioner blandt 200 politikere, videnskabsfolk og borgere fra Flensborg, Sønderborg og mange andre steder i verden, og det vil blive bragt fra Sønderborg til Paris til COP21-diskussionerne som en opfordring til at trække stærkt på bidragene fra alle byer og samfund i verden, når det handler om at finde virkningsfulde måder, hvorpå verden kan begrænse eller tilpasse sig klimaforandringer.

Blandt top-byer der adresserer klimaforandringer

Det overordnede mål med konferencen var at sprede viden om regionens resultater – inklusiv resultaterne på tværs af grænsen til Schleswig-Holstein – i forsøget på at adressere verdens udfordring nummer et: Hvordan reagerer vi på og minimerer global opvarmning?

Sønderborg og Flensborg arbejder på at opnå CO2-neutralitet i henholdsvis 2029 og 2050. Begge byer og deres regioner kan drage fordel af en bred vifte af aktiviteter, inklusiv borgere, politikere og videnskabsfolk, og derfor befinder byerne sig blandt de fremmeste i verden, der har skarpt fokus på klimaudfordringerne.

Nyeste fakta og forskellige perspektiver på klimaforandringer

Velkomsttaler fra de tre rektorer på de involverede universiteter åbnede konferencen: Henrik Dam fra Syddansk Universitet, Werner Reinhardt fra Europa Universitet Flensborg og Holger Watter fra Fachhochschule Flensborg.

Efter disse taler, bød konferencens første dag på forskellige aspekter af klimaforandringer. Disse blev leveret af Jens Hesselbjerg Christensen (Danish Climate Centre), Magdalena Joszwicka (The European Environmental Agency), Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand for Danfoss A/S, Pelle Lind Bournonville fra Realdania og Stefanie Lose fra Region Syddanmark, Hans-Joachim Ziesing (The Ecologic Institute in Berlin), Jessica Suplie (The German Ministry for the Environment). Dagen lukkede med en paneldiskussion og et indlæg ved Peter Rathje fra ProjectZero.

Vigtige beskeder fra Connie Hedegaard

Konferencens anden dag begyndte med et indlæg af den daværende Klimaminister i Danmark, Connie Hedegaard, samt en rapport af Jossy Thomas fra FNs Organisation for Industriel Udvikling. Connie Hedegaard præciserede tre overordnede indsatsområder for at opnå en positiv indvirkning på klimaneutralitetens politik: fastsæt korrekte målsætninger, standarder og reguleringer; fastsæt passende økonomiske incitamenter (”beskat, det du brænder, ikke det du tjener”); og gør det muligt at tænke langsigtet og tværgående.

Efter dette indlæg gik konferencedeltagerne i gang med specialiserede workshops, der adresserede de specifikke problemer, der følger den overordnede problematik vedr. klimaneutralitet og ønsket om en mere energibesparende planet.

Den første konference om klimaneutralitet ud af mange

Denne konference var den første om 100 % klimaneutralitet og den sætter gang i en serie af konferencer, der vil blive gentaget hvert andet år i Sønderborg. I de mellemliggende år vil der blive afholdt en lignende konference om vedvarende energi i Flensborg. Konferencen blev udelukkende en realitet som følge af det intense samarbejde mellem Syddansk Universitet, Europa Universität Flensburg, Fachhochschule Flensburg, Klimapakt Flensburg og Project Zero. Derudover har Sønderborg Kommune og CLEAN cluster spillet en yderst vigtig i rolle i at sætte scenen for konferencen.

Redaktionen afsluttet: 09.10.2015