Skip to main content
DA / EN

Stærkt partnerskab bag nyt center på SDU

Et unikt samarbejde mellem offentlige og private virksomheder skaber grundlaget for nye forsknings- og innovationsfaciliteter samt nye ingeniøruddannelser på SDU i Sønderborg. Danfoss, Linak, Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og SDU investerer hver 35 mio. i et nyt Center for Industriel Elektronik.

 

Danfoss A/S, LINAK A/S, Region Syddanmark, SDU og Sønderborg Kommune er blevet enige om at finansiere oprettelsen af Center for Industriel Elektronik (CIE) i Sønderborg. 

 

Det nye center vil indeholde forsknings-, innovations- og testfaciliteter på internationalt topniveau og samtidig danne basis for helt nye uddannelser inden for elektronikområdet på civilingeniør- og diplomingeniørniveau.

Parterne er blevet enige om hver at investere 35-36 mio. kr. i det nye center – sammenlagt 176 mio. kr.
Samtidig finansierer Bitten & Mads Clausens Fond og LINAK en helt ny bygning ved siden af Alsion. Den skal huse laboratorier og testfaciliteter til det nye center.

- Med Center for Industriel Elektronik får vi en enestående mulighed for at samarbejde med virksomhederne, der hvor de oplever et særligt behov, siger dekan Henrik Bindslev fra SDU.

Forskningen styrker erhvervslivet

Han fastslår, at centret kommer til at skabe værdi for virksomhederne i deres innovation og produktudvikling, ligesom det vil give SDU’s forskere inspiration og skabe en fremragende basis for at uddanne de ingeniører, virksomhederne efterspørger.

Bestyrelsesformand for Danfoss-koncernen, Jørgen Mads Clausen, fortæller, at CIE opstod som idé for over ti år siden, og at der siden er blevet arbejdet hårdt og vedholdende for at realisere projektet.

Fra Det Tekniske Fakultet har folk som Morten Nymand, Kasper Paasch og leder af Mads Clausen Instituttet Horst-Günter Rubahn været blandt drivkræfterne bag virkeliggørelsen af det nye center.

Det er målet, at der skal være tilknyttet en internationalt anerkendt forskergruppe på over 30 medarbejdere i 2025.
Center for Industriel Elektronik kommer til at byde på laboratoriefaciliteter, som ikke blot vil give regionen og de lokale virksomheder, men hele industrien for energieffektivisering et løft.

- Det er afgørende for Danfoss, at vi har adgang til den nyeste viden og de dygtigste hjerner - for kun sådan kan vi fortsætte rejsen med at skabe nye banebrydende løsninger til vores kunder. CIE giver os præcist det vi mangler - og vi er glade for at være en helt central del i dette projekt, siger direktør for Danfoss Global Services, Kim Christensen.

Det er forventningen, at aktiviteterne i centret vil øge udviklingen af nye produkter og løsninger, som både kan styrke de eksisterende virksomheder og skabe nye virksomheder - og dermed løfte konkurrencekraften hos virksomhederne i regionen.

 

Skal afhjælpe mangel på ingeniører

Det er centrets ambition fra 2018 at kunne udbyde elektronikuddannelser på alle universitetsniveauer (civilingeniør og diplomingeniør). Uddannelserne bliver tonet med de kompetencer, som den omkringliggende industri efterspørger.
Uddannelserne skal imødegå den mangel på kvalificeret arbejdskraft, som virksomhederne i området oplever.

 
I Sønderborgområdet bliver der brug for at ansætte knap 1400 akademikere inden 2020, men det vurderes, at det med den nuværende udvikling kun er muligt at skaffe 600.

Der kommer altså til at mangle 800 akademikere, og det er især ingeniører inden for især elektronik, mekatronik og it. Derfor er  parterne enige om, at det er nødvendigt at handle nu.

 

En sværvægter inden for eksport

Manglen på kvalificeret arbejdskraft betyder nemlig, at virksomhederne risikerer at måtte sige nej til ordrer, hvilket har konsekvenser for væksten.
Området har meget stærke virksomheder inden for energieffektive teknologier, og eksporten var i 2013  inden for disse teknologier 34 mia. kr. Dermed er industrien en sværvægter i klassen af danske eksporterhverv. Til sammenligning var eksporten af svinekød og levende svin 27 mia. kr.
Og vækstpotentialet inden for energieffektive teknologier er stort: 80 procent af virksomhederne forventer øget omsætning de kommende år, og 58 procent forventer flere ansatte.

- Vi føler os forpligtede til at støtte det område, vi er en del af, og sætte fokus på udviklingen af Sønderborgområdet. Et tiltag som CIE understøtter dette rigtig godt, og vi forsøger hermed at afhjælpe de udfordringer med mangel på elektronikingeniører, som er en kæmpe udfordring for området, siger administrerende direktør for Linak, Bent Jensen

 

Adgang til talentmasse og viden

Danfoss og LINAK er nogle af landets største eksportører på området. Gennem Center for Industriel Elektronik får de to virksomheder og andre lokale aktører direkte adgang til både den talentmasse og viden, CIE vil fostre, hvilket vil bidrage til virksomhedernes vækstmuligheder.
Center for Industriel Elektronik opbygges over en årrække. I den første fase på fire år forventes det, at 110 personer er påbegyndt eller har afsluttet uddannelsen som ingeniør inden for elektronikområdet.

 

Redaktionen afsluttet: 30.06.2017