Skip to main content

Laveste antal i ti år har søgt ind via kvote 2 – men på SDU Sønderborg er der fremgang over hele linjen

På landsplan har blot 48.801 personer i år søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2 – det laveste tal i 10 år. På SDU i Sønderborg er der imidlertid ansøgerfremgang på samtlige uddannelser.

Af Sune Holst, , 18-03-2022

- Vi konstaterer med tilfredshed at den store indsats fra mange for at videreudvikle ingeniøruddannelsesmulighederne i Sønderborg også har ført til en større interesse fra ansøgere.

Sådan lyder det fra uddannelsesdirektør for det Det Tekniske Fakultet på SDU, Henning Andersen.

På landsplan har blot 48.801 personer i år søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2, hvilket er et markant fald i antallet af ansøgninger sammenlignet med 2020 og 2021, hvor ansøgertallet lå på henholdsvis 57.432 og 60.178. Tallet er det laveste siden 2012. Men i Sønderborg oplever SDU fremgang, så uddannelsesdirektøren har god grund til at være begejstret. 

På ingeniøruddannelserne stiger antallet af 1. prioritets-ansøgere fra 228 til 316, hvilket er en stigning på hele 38 procent. Hvis man udvider feltet til at gælde alle ansøgere og ikke blot 1. prioritets-ansøgere, så har over tusind unge mennesker søgt ind på ingeniøruddannelserne i Sønderborg. Også Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet oplever fremgang i antal af ansøgere i Sønderborg. 

Vækker glæde hos Sønderborgs borgmester

Det er ikke kun på SDU, at de flotte ansøgertal vækker begejstring. Også Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, har armene over hovedet. 

- Det er fantastisk at høre, at interessen for at studere i Sønderborg er steget. Det viser, at vores fælles arbejde for at skabe et interessant og spændende studiemiljø, der kan konkurrere med de større uddannelsesbyer, er lykkedes. Vi har også skabt gode rammer for de studerende med nyt kollegie og ungdomshus midt i Sønderborgs centrum, og vi bliver ved med at gøre byen og studiemiljøet attraktivt, siger han.

- Samtidig fortsætter vi i Sønderborg Kommune - i samarbejde med alle relevante partnere - at få endnu flere uddannelser og endnu flere studerende til Sønderborg. Det er nødvendigt for fortsat at være en stærk uddannelsesby, og fordi vi på den måde kan få uddannet kvalificeret arbejdskraft til områdets virksomheder, siger borgmesteren. 

Sønderborg Kommune har sammen med SDU, Danfoss, LINAK og Region Syddanmark været en aktiv del af etableringen af Center for Industriel Elektronik og Center for Industriel Mekanik, som nu er samlet under Institut for Mekanik og Elektronik. 

Testbaseret optag på SDU

I modsætning til kvote 1, vurderes ansøgere i kvote 2 på baggrund af andet end deres karaktergennemsnit.

Vurderingen sker ud fra en række udvælgelseskriterier, som de enkelte universiteter vælger. På SDU skal man deltage i det testbaserede optag, som består af en eller flere tests.

Ud fra resultaterne vurderes det, om man kan komme i betragtning til optagelse på uddannelsen. Forudsat at man opfylder de andre adgangskrav. Alle ansøgere i kvote 1 og kvote 2 får svar på deres ansøgning 28. juli 2022.
Redaktionen afsluttet: 18.03.2022