Skip to main content

2020

2020

  • Gymnasiepaedagogik nr. 116

    "Transformationer?"
    Modernisering og professionalisering i Norden - Et festskrift til Katrin Hjort

  • Gymnasiepædagogik nr. 115

    "Centrale indblik - Empiriske studier i gymnasiet"
    Mastere undersøger aktionslæring, litteraturdidaktik, strategi, udvikling, matematik og køn.