Skip to main content
DA / EN

Forskningsgruppen for Offentlig Forvaltning

Forskningsfokus

Vi udfører forskning på et højt internationalt niveau og leverer relevant og brugbar viden til en bred mængde samfundsaktører i eller med tilknytning til den offentlige sektor.

Folkevalgte politikere, embedsmænd, offentlige institutioner og frivillige organisationer i økonomiske avancerede demokratier møder mange udfordringer. Alt lige fra håndtering af stor borgerefterspørgsel på services, knappe økonomiske ressourcer samt løsning af komplekse og uløste samfundsproblemer (wicked problems), til daglige udfordringer så som ledelse og styring af medarbejdere og offentlige institutioner.

Vi er i forskningsgruppen dedikeret til at studere disse udfordringer både teoretisk og empirisk, samt at stille viden til rådighed vedrørende disse udfordringer i den offentlige sektor i dag. Forskerne i gruppen fokuserer på emner inden for offentlig styring, organisering og ledelse, medarbejderadfærd, offentlige finanser, samspil mellem politikere og embedsmænd, samspil mellem borgere og forvaltningen samt kommunalvalg.

Gruppens forskning er forankret i mange typer af offentlige organisationer, alt lige fra ministerier til kommuner såvel som andre store offentlige organisationer og institutioner.

Forskningsmetode
Forskningen i gruppen er karakteriseret ved en stærk og grundig metodisk tilgang.

Vi udøver en høj metodisk faglighed gennem en bred vifte af forskningsdesign og metoder, alt lige fra kvantitative eksperimentelle design, til avancerede statistiske teknikker, til kvalitative tilgange såsom interviews og casestudier.


Vidensdeling
Vi er i høj grad engageret i vidensdeling til et bredere publikum. Vi bidrager gentagende gange til den offentlige debat i nyhedsmedier såvel som professionelle netværk. 

Vi deltager også i udøvelse og evaluering af faglige netværk, uafhængige komiteer og i internationale forskningskonsortier, der er yderst relevante og har samfundsmæssig indflydelse.

Vi deltager tillige som eksperter i forskellige offentlige arrangementer og agerer både formelle og uformelle kritikere af offentlige rapporter, ph.d.-afhandlinger etc.


Undervisningsaktiviteter
Forskningsgruppen for Offentlig Forvaltning er ansvarlige for undervisning på både bachelor og kandidatdelen af Statskundskab.

Medlemmer af forskningsgruppen har udviklet og undervist i følgende kernefag på bachelor niveau: Indledende Statskundskab, Videnskabsteori og metode 1, Metode 2, Metode 3, Politisk teori samt Offentlig forvaltning og organisation.

På kandidatniveau har forskningsgruppen udviklet kernefagene: Politisk rådgivning og evaluering, Videregående offentlig styring, ledelse og organisation samt Advanced quantitative method. 
 
Forskningsgruppen er yderligere ansvarlig for to professionelle masteruddannelser i offentlig ledelse: Master of Public Management (MPM) og Master i offentlig ledelse (FMOL).

Vi tilbyder en lang række af fag på de professionelle masteruddannelser, blandt andet: Organisationsteori, Ledelse og psykisk arbejdsmiljø, Strategisk ledelse, Dit personlige lederskab, Politisk lederskab, Ledelse og politik samt Økonomistyring.

 
Strategi for Forskningsgruppen for Offentlig Forvaltning

Som en del af Institut for Statskundskabs strategiarbejde i 2021, færdiggjorde Forskningsgruppen for Offentlig Forvaltning en strategi for 2022-2026.

Læs strategien her

Publikationer

Find publikationer udgivet af Forskningsgruppen for Offentlig Forvaltning

Se her

Sidst opdateret: 07.03.2024