Skip to main content
DA / EN
Sundhedsrobot

Forskere klar med ultralydsrobot til gigtpatienter

Forskere fra SDU og OUH har udviklet verdens første fuldautomatiske gigtscanningsrobot. Den er netop blevet CE-godkendt og er nu klar til at blive solgt og taget i brug på hospitaler i hele Europa. Det er et gennembrud i hurtig udredning for leddegigt, som vil medføre kortere ventetid og større fleksibilitet for patienterne.

Af Jane Thoning Callesen, , 16-09-2022

Den vejer 150 kilo, scanner 11 led pr. hånd og håndterer op til fire patienter i timen. Navnet er ARTHUR – et ordspil på arthritis - det engelske ord for gigt - samt ultralyd og robot. Og det er faktisk lidt af en verdenssensation, som forskere fra Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH) nu er klar til at sætte i produktion og sælge til europæiske hospitaler. 

ARTHUR er nemlig verdens første fuldautomatiske kliniske robot, der udfører ultralydsscanning af patienter. Efter tre års intensiv udvikling er robotten netop blevet CE-godkendt, og den skal nu bæres ud i verden af Ropca Holding Aps, en forskningsbaseret spinout-virksomhed, som har udviklet den første prototype til et færdigt produkt. 

- Det glæder os at robotten nu kan tages i brug. En fuldt automatiseret og objektiv undersøgelse for tidlige tegn for gigtbetændelse kan hjælpe rigtig mange patienter, fortæller medstifter Søren Andreas Just, lektor ved Klinisk Institut, SDU, og overlæge fra gigtambulatoriet på OUH.

Hurtigere udredning

Han fik ideen til ARTHUR sammen med robotprofessor Thiusius Rajeeth Savarimuthu fra det Tekniske Fakultet på SDU, og de to har kørt et tæt parløb om udvikling af teknologien og tests på patienter på sygehuset. 

 
ARTHUR består af en platform med en robotarm, hvor man monterer en af de ultralydsprober, der i forvejen findes på hospitalerne. Så scanner robotten selv patienternes hænder ud fra nogle fastsatte standarder. De billeder, scanneren automatisk tager undervejs, bliver samtidig analyseret af en kunstig intelligens-algoritme. Derefter sendes en rapport direkte til lægen og til den elektroniske patientjournal.

- Det giver lægerne en hurtig forståelse af sygdomsniveauet, som de kan bruge til at tilrettelægge patientens videre forløb, forklarer Thiusius Rajeeth Savarimuthu.

En fuldt automatiseret og objektiv undersøgelse for tidlige tegn for gigtbetændelse kan hjælpe rigtig mange patienter

Søren Andreas Just, Lektor

De mange patienter, som har lagt testhænder til robotten indtil videre, har givet positiv respons på undersøgelsen, og robotten kan nu bidrage til hurtigere udredninger for de mange millioner europæere, der lider af leddegigt. 

På verdensplan rammer leddegigt omkring 1 procent af befolkningen, og det er vigtigt at diagnosticere sygdommen hurtigt for at undgå ødelagte led. Derfor bliver mange patienter med symptomer henvist til udredning, og det medfører et stort pres på gigtafdelinger med lange ventelister. Der er en stigende mangel på gigtlæger, og den udfordring kan ARTHUR nu være med til at løse. 

Åbner for helt nye muligheder 

I OUH’s direktion ser man særdeles positivt på robotten ARTHUR, som er et godt eksempel på hvordan tværgående innovation mellem læger og ingeniører kan bidrage til at løse nogle af de store udfordringer i sundhedssystemet. 

- Der er ingen tvivl om, at det gør en forskel for os i sundhedsvæsenet, når vi kan få nye, innovative løsninger som robotten her til at løse dele af vores opgaver. Især når der er tale om en robot, der ikke kun overtager et manuelt arbejde, men også løser en højt specialiseret opgave, som ellers kræver medarbejdere med stor ekspertise og erfaring, hvilket jo i høj grad er en begrænset ressource, siger lægelig direktør på OUH, Bjarne Dahler-Eriksen og fortsætter:

- Dermed åbner robotten her op for helt nye muligheder for, hvordan vi på hospitalerne hurtigere kan give borgerne den rette diagnose og behandling.

Med CE-godkendelsen i hus skal ARTHUR nu i gang med at gøre en forskel på hospitalerne, og forskerne har allerede modtaget henvendelser fra en del hospitaler i både Danmark, Tyskland og Canada. Prisen for ARTHUR er omkring 1,1 million kroner, svarende til en avanceret ultralydsscanner.

Kort om ARTHUR:

Den CE-mærkede robot ARTHUR er den første fuldautomatiske kliniske robot i verden, der udfører ultralydsscanning af patienter. Det er en fuldautomatisk selvbetjent robot, der undersøger for leddegigt gennem ultralyd og vurderer sygdommen ved hjælp af kunstig intelligens. 

Robotten tager automatisk standardiserede ultralydsbilleder af høj kvalitet af hænderne til klinisk brug.

Ideen til ARTHUR opstod i samarbejde mellem robotprofessor Thiusius Rajeeth Savarimuthu fra det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet (SDU) og overlæge Søren Andreas Just fra Odense Universitetshospital (OUH) som fik en startbevilling fra Energi Fyn. I november 2019 stiftede de spinout-virksomheden Ropca Holding Aps med fem private investorer. 

ARTHUR bestod sin typetest i november 2021, og er nu i september 2022 blevet CE-godkendt og dermed klar til salg i hele Europa.

Den vejer 150 kilo, er 138 cm høj, scanner 11 led pr hånd og har en kapacitet på fire patienter i timen. 

ROPCA’s vision er at fortsætte udvikling af robotsystemer til fuldautomatiseret ultralyd. ARTHUR bruges til gigtpatienter, men teknologien bag kan også bruges til at undersøge andre kropsområder og sygdomsgrupper, herunder hjertelidelser og blodpropper i benene. 

Læs mere på www.ropca.com

Redaktionen afsluttet: 16.09.2022