Skip to main content
DA / EN
Støjgener

SDU-forskere: Trafikstøj øger risikoen for demens

Data fra to millioner danskere dokumenterer for første gang i verden, at der er sammenhæng mellem trafikstøj og udvikling af demens.

Af Jakob Haugaard Christiansen, , 09-09-2021

Hvis du over en længere periode bliver udsat for støj fra en nærliggende vej eller jernbane, så har du en markant højere risiko for at udvikle demens. Og jo højere støjen er, jo mere stiger risikoen for, at du udvikler demenssygdomme.

Det viser et stort dansk forskningsprojekt, hvor forskere fra Syddansk Universitet sammen med forskere fra Roskilde Universitet, OUH og Københavns Universitet påviser en sammenhæng mellem støj og udvikling af demenssygdomme som Alzheimers.

Det danske forskningsresultat bliver torsdag offentliggjort i det anerkendte tidsskrift British Medical Journal.

Første store undersøgelse

Forskningsresultaterne viser blandt andet, at man har en 27 procent forhøjet risiko for at udvikle Alzherimers og 18 procent forhøjet risiko generelt for at udvikle demens, hvis man over en årrække eksponeres for trafikstøj over 55 decibel. Ser man på antallet af demenstilfælde i 2017 betyder det, at ud af de 8.475 tilfælde kan de 1.216 knyttes til trafikstøj.

- Jeg er overrasket over resultatet, fordi vi for første gang påviser en sammenhæng mellem trafikstøj og udvikling af demens. Der er tidligere lavet undersøgelser, men de var mindre og ikke konsistente, siger Manuella Lech Cantuaria, ph.d og adjunkt, Mærsk McKinney-Møller Instituttet og Det Kliniske Institut på SDU.

Den 32-årige brasilianer, der har stået i spidsen for forskningsarbejdet, håber, at resultaterne kan bane vejen for yderligere forskning på området til gavn for folkesundheden.

- Vi vil gerne være med til at øge fokus på de sundhedsmæssige risici, der kan være forbundet med at være udsat for støj, som ikke bare er et irritationsmoment, men også er skadeligt for dit helbred.

Støj kan gøre dig syg

Forskningsprojektet med sundhedsdata fra knap to millioner danskere sammenholdt med adresse og boligforhold i perioden 2004 til 2017 dokumenterer dermed for første gang en sammenhæng mellem trafikstøj og udvikling af demens.

Forskningen er den største af sin art i verden og viser en øget risiko for udvikling af demens – især Alzheimers – for personer, der eksponeres for støj fra veje og tog. Sundhedsdata fra alle danskere over 60 år sammenholdes med registeroplysninger om adresse og den trafikstøj, de er eksponeret for.

Forskningsresultater som de her er helt essentielle, fordi de indikerer, at støj er et problem for folkesundheden.

Jesper Hvass Schmidt, lektor

- Det er skræmmende, men jeg håber også, at vores resultater kan være med til at øge forskningen på området og påvirke udviklingen, så man tager højde for det i byplanlægning, og når man skal gøre brug af støjregulering som afskærmning ved motorveje, støjdæmpende asfalt eller nedsættelse af farten på strækninger, siger Manuella Lech Cantuaria.

Der er lavet lidt forskning om trafikstøj og demens, men de danske resultater påviser, at støj ligesom hjertekarsygdomme og dårlig livsstil også spiller en stor rolle i udviklingen af demens.

Stort potentiale i at forebygge demens

- Vi viser en sammenhæng mellem støj og demens, hvor der sker det, at støjen stresser kroppen, hvilket udløser dårlig søvn. Det skaber en træthed, som igen udløser mere stress og øger risikoen for at man udvikler demens. Og jo højere støj, jo mere stiger risikoen, siger lektor ved Klinisk Institut på SDU, Jesper Hvass Schmidt, som oprindeligt var med til at starte forskningen.

Han er også overlæge og forskningsansvarlig på Øre-Næse-Halskirurgisk/Høreklinikken på OUH.

- Forskningsresultater som de her er helt essentielle, fordi de indikerer, at støj er et problem for folkesundheden. Det er afgørende, når politikerne skal overveje eksempelvis udbygninger af vejnettet og støjafskærmning i den forbindelse, siger han.

Rum for yderligere undersøgelser

Der er tale om en databaseret observationsundersøgelse, som ikke fastslår årsagen – men dokumenterer en sammenhæng, som ifølge forskerne gør, at samfundet er nødt til at undersøge sammenhængen endnu mere i ny forskning.

På Roskilde Universitet understreger adjungeret professor Mette Sørensen, ekspert i trafikstøj, at resultaterne fra det tre år lange projekt kan bane vejen for endnu mere tiltrængt forskning på området.

- Vores resultatet giver os potentielt helt nye muligheder for at forebygge demens. Hvis konklusionen genfindes i fremtidige studier, er der et stort potentiale for forebyggelse af demens, da cirka 30 procent af alle danskere er udsat for vejstøj, der overstiger Miljøstyrelsens grænseværdi på 58 decibel, siger hun.

Data fra to millioner danskere

Forskere fra SDU, Roskilde Universitet og Københavns Universitet har i tre år undersøgt sammenhængen mellem trafikstøj og risikoen for at udvikle demens. Gennem adgangen til de store danske sundhedsregistre har det været muligt at gennemføre den hidtil største undersøgelse internationalt på området med data fra knap to millioner danskere over 60 år fra 2004 til 2017.

Ved at samkøre oplysninger og data om deltagernes adresse og dermed eksponeringen for trafikstøj igennem en 10-årige periode har forskerne påvist en sammenhæng.

Resultaterne viser eksempelvis, at man har en 27 procent forhøjet risiko for at udvikle Alzheimer og 18 procent for demenssygdomme fra støj på den såkaldte stille-side af bygninger, når man udsættes for støj over 55 decibel i en årrække.

Forskerne vurderede vejtrafik og jernbanestøj på de mest og mindst udsatte sider (eller facader) af alle boligadresser i Danmark.

De analyserede derefter nationale sundhedsregistre for at identificere tilfælde af demens af alle årsager og tre forskellige typer demens (Alzheimers sygdom, vaskulær demens og Parkinsons sygdomsrelaterede demens) over et gennemsnit på 8,5 år.

Mulige forklaringer på en effekt af støj på helbredet omfatter frigivelse af stresshormoner og søvnforstyrrelser, der fører til en type koronararteriesygdom, ændringer i immunsystemet og betændelse - som alle ses som tidlige begivenheder i begyndelsen af demens og Alzheimers sygdom.

Kontakt

Hovedforfatter på forskningsrapporten: Manuella Lech Cantuaria, ph.d og adjunkt, Mærsk McKinney-Møller Instituttet og Klinisk Institut på SDU. Mobil: 2721 1181

mlca@health.sdu.dk

Kontakt

Ellen Raben Pedersen, lektor, Mærsk McKinney-Møller Instituttet på SDU. Mobil: 2726 6664

erpe@mmmi.sdu.dk

Kontakt

Jesper Hvass Schmidt, lektor og ph.d,, Klinisk Institut, SDU, og forskningsansvarlig overlæge på Øre-Næse-Halskirurgisk/Høreklinikken på OUH. Mobil: 2670 0365

jesper.schmidt@rsyd.dk

Kontakt

Mette Sørensen, adjungeret professor, ekspert i trafikstøj, Roskilde Universitet. Mobil: 3023 6803

metsor@ruc.dk

Redaktionen afsluttet: 09.09.2021