Skip to main content

Brændselsceller: Fortid - nutid – fremtid?

Professor Eivind Skou taler om brændselsceller som en nøgleteknologi i forbindelse med grøn energi til sin tiltrædelsesforelæsning den 18. december 2012.

’Brændselsceller: Fortid - nutid – fremtid?’ er emnet, når Eivind Skou fra Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi holder tiltrædelsesforelæsning den 18. december.

Når man producerer og forbruger energi, som er baseret på vind, sol og biomasse, er der brug for et energilager, hvor den producerede energi opbevares, indtil det skal bruges. I den sammenhæng vurderer eksperterne, at hydrogen kommer til at spille en væsentlig rolle. Det kræver dog, at der udvikles effektive metoder til at producere hydrogen fra el og til at omdanne hydrogen til el igen.

”Brændselsceller og elektrolysatorer er mulige svar på denne udfordring. Metoderne er som udgangspunkt meget energieffektive og har været kendt siden midten af det 19. århundrede, men teknologien er endnu ikke billig nok. Der er derfor stor aktivitet på området både internationalt og nationalt,” siger Eivind Skou, der deltager i dette arbejde bl.a. gennem et nyt internationalt center, kaldet 4M.

Til forelæsningen vil udfordringerne omkring den grønne energi og de mulige løsninger med brændselsceller og elektrolysatorer blive præsenteret.

Alle er velkomne.

Tiltrædelsesforelæsning ved professor Eivind Skou tirsdag d. 18. december kl. 15.00, auditorium 2 på Det Tekniske Fakultet, Niels Bohrs Alle 1, Odense.

For mere information kontakt
Eivind Skou, professor MSO ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi på tlf. 6550 2540 / ems@kbm.sdu.dk  

Redaktionen afsluttet: 13.12.2012