Skip to main content
DA / EN

Studerende vil gøre beton grønt

Tre ingeniørstuderende fra SDU har sat sig for at gøre beton mere klimavenligt. I fremstillingen af beton udledes store mængder CO2, derfor har de udviklet ideen til en hybridovn, som udnytter vindmøllers overskudsenergi. Ideen er så god, at den vinder international konkurrence.

Af Birgitte Dalgaard, bird@tek.sdu.dk

Beton er det foretrukne valg, når der skal bygges huse og broer. Samtidig er det et af de byggematerialer, der tynger mest i CO2-regnskabet.

Tre ingeniørstuderende i Konstruktionsteknik fra SDU har derfor brugt deres fritid på at udvikle idéen til en hybridovn, som skal gøre beton til et mere miljøvenligt produkt.

- Beton består primært af cement, vand og grus. Cementen fremstilles ved, at sand og kridt opvarmes - helt op til 1500 grader celsius i store ovne. Omkring 40 procent af CO2-udledningen ved produktionen af cement stammer fra varmeprocessen, hvor ovnene opvarmes af naturgas, fortæller Frederik Autrup, som har udtænkt hybridovnen sammen med sine medstuderende Rasmus Overgaard Stæhr og Rasmus Møller Thomsen.

Beton udleder drivhusgas

Den grønne tænketank CONCITO anslår, at produktionen af beton står for 8-10 procent af det samlede globale drivhusgasudslip. Produktion og brug af beton til byggeri og anlæg udleder næsten lige så meget som forbruget af el og varme i samtlige private boliger i verden.

- Producenterne af cement bruger typisk gasovne, men ved at tilføre ovnene et elektrisk varmelegeme kan ovnene også bruge el. Ved at indbygge elektroder kan vi få ovnene til automatisk at skifte til grøn energi, når der overproduceres strøm fra blandt andet vindmøller og skifte tilbage, når det er vindstille, forklarer Rasmus Møller Thomsen.

- Ideen er på længere sigt at udfase forbruget af naturgas under produktionen, tilføjer han.

Tre ingeniørstuderende udvikler miljøvenlig beton

Vinder international konkurrence

Hybridovnen er så god en idé, at de tre ingeniørstuderende har vundet finalen i den internationale konkurrence; Sustainable COncrete COnstruction Design, som Delft University of Technology i Holland står bag. Ideen blev præsenteret for verdens førende betonforskere på konferencen fib symposium 2017, og juryen var enige om, at det var det danske holds idé, som skulle tildeles førstepladsen.

- Der bliver forsket meget i miljørigtige beton-alternativer, men bygherrerne er tilbageholdende med at bruge dem. Ingen ønsker jo at eksperimentere med at bygge en Storebæltsbro med nye betontyper, siger Rasmus Overgaard Stæhr.

I respekt for, at de skal udtænke grønne løsninger til en branche, hvor der ikke er den store iver efter at eksperimentere, har de tre ingeniørstuderende nøje undersøgt, hvor de største miljøproblemer ligger i den nuværende produktion.

- Det betyder meget for os, at teknologien er nem og billig at integrere i produktionen. Den bruges allerede med succes i stålbranchen, og den er forholdsvis nem og billig at integrere i den daglige produktion uden at der ændres i slutproduktet, indskyder Frederik Autrup.

 

 

Redaktionen afsluttet: 09.06.2017