Skip to main content

Robotten flytter snart på plejehjem

Robotten serverer vand, bærer vasketøj og følger ældre til frokoststuen. Samtidig kan robotten tolke følelser som træthed. Forskere fra SDU står i spidsen for at udvikle en servicerobot, som allerede om to år ruller ind på et ældrecenter.

Af Birgitte Dalgaard, bird@tek.sdu.dk, 29-03-2017 

Robotforskere fra SDU har sat sig et ambitiøst mål. De skal udvikle en robot til plejehjem, som kan overtage rutineopgaver, så plejepersonalet får mere kvalitetstid med de ældre.

Robotten skal følge de ældre til for eksempel frokoststuen. Servere vand og transportere vasketøj og skrald.

- Vi samarbejder med Køge Kommune og vores plan er, at robotten flytter ind på et ældrecenter i efteråret 2018. Det er vigtigt for forskernes arbejde, at de kan udvikle robotten i samspil med de ældre og plejepersonalet, så robotten lærer, hvordan den skal agere, for at blive accepteret,
siger professor Norbert Krüger fra SDU Robotics, som forsker i computervision og robotter.

SDU Robotics står i spidsen for projektet SMOOTH og har modtaget næsten 11 millioner kroner fra Innovationsfonden. I samarbejde med blandt andre Teknologisk Institut og virksomhederne Robotize og Dictus skal forskerne udvikle den avancerede servicerobot.

Robotten skal lære takt og tone

- Plejepersonalet efterlyser tid til omsorg for de ældre. Derfor skal vi udnytte, at vi kan udvikle robotter, som kan overtage nogle af rutineopgaverne. Personalet skal aflastes, så de har tid til de opgaver, som skaber menneskelig værdi: holde i hånd, tale og gå tur i naturen med den ældre, siger Norbert Krüger.

Efter planen skal servicerobotten rulle ind på Ølby Ældrecenter i Køge i efteråret 2018. Her skal det komplette robotsystem videreudvikles i de omgivelser, som robotten i fremtiden skal arbejde i.

Robotten skal blandt andet lære at føre korte samtaler og være i stand til at opfatte, når de ældre er trætte eller tørstige. Og så skal forskerne have indkodet robotten en anelse Emma Gad og almindelig menneskelighed, så den bliver accepteret.

- Den største udfordring, når vi udvikler velfærdsrobotter, er at få interaktionen mellem menneske og robot på plads. Vi skal lave modeller for, hvordan mennesker agerer og reagerer, siger Norbert Krüger, som blandt andet skal nærstudere menneskers måde at placere sig.

- Bare sådan en ting som, hvor robotten skal placere sig i forhold til det menneske, den skal servere vand til. Eller hvor den skal rulle, når den skal guide en person et sted hen. Det ved vi mennesker instinktivt, men det er alt sammen noget, robotten skal lære.

Robotter skal frigive varme hænder

Ved at arrangere workshops på ældrecentre i Køge Kommune har forskerne og plejepersonalet i fælleskab fundet frem til, hvor personalets behov for aflastning og hjælp og robotternes tekniske muligheder bedst kan mødes.

- Plejepersonalet vil gerne aflastes for praktiske opgaver i hverdagen. For eksempel håndtering af affald, vasketøj og andre praktiske opgaver. Aflastningen ønskes for at få mere tid sammen med beboerne i plejen samt tid til aktiviteter og træning, der gavner beboeren og øger beboerens trivsel, siger driftsleder Susanne Worsøe fra Køge Kommune.

At følge den ældre til frokost, servere vand og transportere vasketøj og skrald. Det er alle opgaver, som robotforskerne vurderer, er realistiske robotfærdigheder, og det er opgaver, som vil aflaste personalet meget, fordi det er tidskrævende aktiviteter, som gentages mange gange dagligt.

- Hvis den ældre har behov for at blive vist vejen til spisebordet, kan en robot være glimrende til at skabe trygheden ved at følge på vej, understreger Susanne Worsøe.

Robot uden arme

Tal fra Danmarks Statistik viser, at hver fjerde dansker i dag har rundet 60 år, mens det kun gjorde sig gældende for hver femte i år 2000. Andre tal peger på, at der frem mod 2025 bliver knap 80.500 flere ældre over 80 år. Det presser kommunernes økonomi.

- Kommunerne har brug for hjælp nu. Der er behov for, at vi får udviklet servicerobotterne til at mestre de færdigheder, som er realistiske inden for en kort tidshorisont, pointerer Norbert Krüger.

Det er også grunden til, at robotten ikke får arme.  Det ville gøre det mere kompliceret og kræve mere tid, før forskerne fandt en sikker måde at få robotten til at gribe om glasset og give det til den ældre. Så i første omgang må de ældre selv tage vandglasset fra en bakke monteret på robotten.

På billedet øverst ses en af de tidligere plejerobotter, som forskerne har arbejdet med

Vil du også udvikle servicerobotter?

På civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi lærer du at udvikle intelligent teknologi, som kan gøre hverdagen lettere for syge, ældre, handicappede eller personer, der har brug for genoptræning.

Se uddannelsen

Mød forskeren

Norbert Krüger er professor på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet og forsker i computervision og robotter.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 29.03.2017