Skip to main content
DA / EN

Robotcenter på Lindø får afgørende støtte fra store firmaer

Fayard, Bladt Industries, Odense Maritime Technology og Inrotech er blandt de 15 firmaer, der har lagt hånden på kogepladen og bliver aktiv del af samarbejdet om Large Structure Production-centret på Lindø. Ambitionen er at have et færdigt robotcenter i 2025 til store konstruktioner, som del af nyt fynsk erhvervsfyrtårn.

Af Jakob Haugaard Christiansen, 08-12-2021

Godt et halvt år efter at de mødtes til en konference på Odense Havn har en stribe virksomheder meldt deres opbakning og støtte til etableringen af et center for udvikling af robotter og teknologi til brug i såkaldt Large Structure Production (LSP) indenfor energi, byggeri og den maritime sektor.
 
- Virksomhederne skal være parate til at lægge hånden på kogepladen.
 
Budskabet var klart, da SDU, Vækstteam Fyn, Odense Robotics, værten Odense Havn og en række andre parter i august måned stod bag LSP-workshoppen med 150 deltagere.
 
Målet er etableringen af et egentlig Large Structure Production-center på Odense Havns arealer i området, der tidligere husede Lindøværftet. Dermed er man næsten symbolsk tilbage på Lindø, hvor nogle af de første skridt til den danske robotklynge blev taget i 90'erne af værftet.

Centret er samtidigt del af NextGen Robotics, hvor et konsortium med 65 partnere – herunder SDU – har en ambition om at skabe et fynsk erhvervsfyrtårn indenfor fire områder. En ansøgning om midler til etablering af det regionale fyrtårn – hvor LSP er et af fire ben – er netop sendt afsted.
 
Blandt deltagerne og oplægsholderne på dagen i sommer var nogle af de firmaer, som parterne bag LSP gerne vil have med, og nu kan Christian Schlette, professor på SDU Robotics, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, så konstatere, at budskabet blev hørt.
 
- Vi har fået tilsagn fra op mod 15 firmaer allerede, som gerne vil være med og er klar til at lægge hånden på kogepladen og investere ressourcer, viden og mandetimer i projektet. Det er helt afgørende for, at vi kan gå videre med LSP-ambitionerne på Odense Havn. Vi skal have dem med, for at det giver mening at etablere centret, siger professoren, der står i spidsen for projektet.
 
Han kan glæde sig over, at firmaer som Fayard, Bladt Industries, Inrotech, Odense Maritime Technology, Force Technology, Cobod og andre nu er del af holdet.
 
- De investerer ikke kapital, men de er med i form af ressourcer og viden, selv om de faktisk ikke er garanteret at få noget tilbage, siger han.
 

Tre projekter starter

 
- Lige nu vi har tre use-cases, hvor vi kan zoome ind på specifikke opgaver indenfor de tre områder og udviklingen af robotteknologi, der kan løfte opgaverne. Men vi vil gerne have flere projekter i gang, og vi er i dialog med andre firmaer, siger han.
 
Allerede nu ligger det dog fast, at reparationsværftet Fayard på Lindø, vindmøllefundamentfirmaet Bladt Industries fra Aalborg med en kæmpe produktion på Odense Havn og det københavnske firma Cobod, der er specialiseret i 3D-print i fuldskala til byggeriet, skal lægge navn til de første tre ”use-case”-projekter.
 
-   De har en stribe virksomheder med hver især. Eksempelvis har Odense Maritime Technology teamed up med Inrotech og Fayard med til at udvikle de teknologier, som de skal bruge at udvikle et multikomponentsystem til skibsbyggeri i en robotcelle i stedet for linjeproduktion, som man kender det i dag. Fayard ser også muligheder indenfor decommissioning af skibe på en bæredygtig platform, og det bliver også noget af det, man skal arbejde med i deres tilfælde, siger Christian Schlette.
 
Bladt Industries designer og bygger fundamenter til havvindmøller og skal samarbejde med firmaet Enabl fra vindsektoren og de fynske svejserobotter fra Inrotech, fortæller Schlette.
 
- Det skal være med til at udvikle og udbygge Bladts aktiviteter i området, siger Christian Schlette.
 
Odense Maritime Technology designer og planlægger skibskonstruktioner og hele værfter, mens Inrotech er blandt verdens førende med sine robotsvejseteknologi. Begge firmaer er stiftet af tidligere ansatte og medarbejdere i udviklingsafdelingen på Lindøværftet, hvor man gjorde de første spæde skridt til at bruge robotter til skibsproduktion.
 
Endelig skal Cobod, der bl.a. vil 3D-printe vindmølletårne og allerede i dag printer bygninger i bl.a. Tyskland, stå bag det sidste projekt, hvor Henning Larsen Arkitekter bliver del af holdet bag.
 

Kan skabe dansk styrkeposition

Svejseambitionerne på Lindøværftet blev aldrig realiseret, men hvis ambitionerne i LSP-centret bliver ført ud i livet, så kan netop skibsproduktion være et område, hvor Danmark kan skabe arbejdspladser og produktion igen.
 
- Eksempelvis er decommissioning et område, hvor vi i Danmark kan gøre det bæredygtigt, og det kan være medvirkende til, at vi får opgaverne i Danmark i stedet for at sende det ud af landet til steder, hvor man ikke tænker på miljøet, siger Christian Schlette.
 
- Vi har en række organisationer som Dansk Metal, Odense Robotics, Energy Cluster Denmark, We Build Denmark og Marlog ombord. Det betyder meget, at vi også får politisk opbakning fra højeste niveau, siger Christian Schlette.

Hos Dansk Metal er man også begejstret for udsigten til at få virksomhederne tættere involveret omkring projektet.

Formand Claus Jensen er ikke kun formand for det tidligere Vækstteam Fyn, men også forhenværende fællestillidsrepræsentant på Lindøværftet. Han glæder sig over, at der nu er udsigt til, at skibsproduktionen kan komme tilbage til havnen.

- Jeg er glad for, at der er så mange virksomheder, som kan se potentialet, og som går ind i det. Tilbage i de glade dage på Lindø satte vi flere verdensrekorder inden for skibsbyggeri. Nu er der udsigt til, at produktionen af skibe – og andre store konstruktioner - kommer tilbage til Lindø. Det kan skabe mange nye arbejdspladser på Fyn, og det er afgørende for Danmarks evne til at konkurrere med udlandet inden for de store konstruktioner som f.eks. skibe og vindmøller, siger Claus Jensen.
 

200 millioner kroner i center

Som nævnt er LSP-centret del af NextGen Robotics, der er udset som fynsk erhvervsfyrtårn. Med mere end 65 partnere og et budget på over 200 mio. kroner er parterne i konsortiet klar til at skrue op for Danmarks robot-og droneudvikling.

Ansøgningen er sendt til Erhvervsministeriet, der vil etablere otte regionale erhvervsfyrtårne i 2022. Udover LSP består NextGen Robotics af droner i HCA Airport, Sydfyn som knudepunkt for udvikling af bæredygtige og autonome løsninger til det maritime område og endeligt etableringen af Robotternes Hus – et internationalt udstillingsvindue for danske robotløsninger.

Den endelige pris for etableringen af LSP-centret er endnu ikke fastlagt, men partnerne forventer at investeringen - inklusiv de mange firma-hænder og timer på kogepladen - vil løbe op i mere end 200 millioner kroner.
 
- Nu har vi sendt ansøgningen afsted, og så begynder vi indkøb af udstyr til centret, som skal være i gang i 2022 og stå helt færdigt i 2024. I første omgang skal vi etablere en robotcelle med et multi-robot system bestående af fire store robotter, som hver kan håndtere 200 kg, så vi kan udvikle indenfor welding, scanning, 3D-print og assembly, siger han.
 
I 2023/24 er det målet at have et fuldt udbygget fysisk center på plads på Odense Havn, så virksomheder og andre parter kan udvikle teknologier og robotløsninger, som ikke kun nationalt, men også internationalt bliver unikt, siger Christian Schlette.
 
- Nationalt får vi et center, hvor vi kan samle knowhow og teknologi med udvikling og forskning, hvilket er meget dyrt i tre brancher, som er præget af manuelt arbejde i dag og ikke har midlerne til den slags udvikling. Internationalt kommer vi til at stå med et unikt center, som man ikke har andre steder, og kombinerer tre store brancher i et fuldskala udviklingscenter, siger Christian Schlette.Fakta om Det fynske erhvervsfyrtårn

•    Erhvervsministeriet planlægger etablering af 8 regionale erhvervsfyrtårn i 2022.
•    Vækstteam Fyn leverede før sommer sine anbefalinger til, hvordan der bedst investeres i udvikling af et fynsk erhvervsfyrtårn.
•    Konsortiet for det fynske fyrtårn, NextGen Robotics, har indsendt ansøgning til etablering af et fynsk fyrtårn bestående af fire del-indsatser
•    Samlet budget på mere end 200 mio. dkk.
•    NextGen Robotics er etableret med over 50+ virksomhedspartnere, MARLOG, Odense Robotics, Teknologisk Institut, SIMAC, 9 fynske kommuner, arbejdsmarkedets parter, interesseorganisationer, Syddansk Universitet og Business Region Fyn som operatør.

Læs mere om NextGen Robotics her

Kontakt:

Christian Schlette, professor, SDU Robotics. T: 65 50 79 16

Jakob Haugaard Christiansen, journalist, Det Tekniske Fakultet, SDU. T: 40315261.

Redaktionen afsluttet: 08.12.2021