Skip to main content
DA / EN

Nyt Center for Industriel Software på vej til SDU i Sønderborg

SDU går sammen med Bitten & Mads Clausens Fond, LINAK, og Sønderborg Kommune om at oprette et nyt Center for Industriel Software (CIS) med forskning, nye laboratorier og tilhørende ingeniøruddannelser inden for softwareområdet.

Af Sune Holst, , 01-12-2022

Den 1. december underskrev repræsentanter fra SDU, Bitten &Mads Clausens Fond, LINAK, og Sønderborg Kommune en aftale om oprettelsen af Center for Industriel Software.

Centeret skal rumme nye uddannelser inden for softwareområdet på diplom-, bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau, samt unikke laboratoriefaciliteter og en forskningsenhed i international topklasse inden for software.

Det nye center bygger på erfaringerne fra Centrene for Industriel Elektronik og Mekanik (CIE og CIM), som allerede har betydelige og stigende optag på de nyoprettede uddannelser. CIE og CIM har vist, at det har en effekt når industrielle partnere, kommune og universitet går sammen og investerer i at etablere et miljø til gode for alle. 

Med etableringen af CIS vil SDU Sønderborg have dybe fagligheder og tilhørende uddannelser på elektronik, mekanik, mekatronik og software. Det vil give et sammenhængende sæt af kompetencer inden for fagområder, hvor regionens virksomheder er verdensførende, herunder automation, e-mobilitet og energieffektivitet.

Virksomhederne fattes softwareingeniører

SDU Sønderborg har allerede i dag har et godt samarbejde med både store og små virksomheder, men den eksplosive udvikling indenfor digitalisering, introduktionen af Industry 4.0 teknologier, robotter, IoT, samt Edge og Cloud computing medfører et stigende behov for højtuddannede softwareingeniører.

Målet med CIS, er at understøtte og udbygge de førerpositioner områdets virksomheder har på de globale markeder. CIS vil sammen med CIE og CIM tiltrække og udvikle talentfulde studerende, som efter endt uddannelse kan træde ind i virksomhederne og generere yderligere vækst for virksomhederne samt for området og regionen.

Det vil samtidig styrke den grønne omstilling og bæredygtige udvikling, virksomhedernes indsatser generelt fokuserer på.

Uddannelse og faciliteter

Under antagelse af godkendelse fra ministeriet, etableres diplom- og civilingeniøruddannelser inden for Software Engineering og softwareteknologi. Det er afgørende for planerne for Software Engineering, at moderne laboratorier står til rådighed.

Komplementært til de eksisterende faciliteter på SDU Sønderborg opbygges laboratorier og faciliteter, som understøtter agil softwareudvikling i teams for både studerende og forskere. I den forbindelse er det planen, at Bitten & Mads Clausens Fond sammen med LINAK køber forskerparken på Alsion og efterfølgende udlejer den til formålet. 

Det er målet, at 55 studerende optages på uddannelserne allerede fra 2023 - et tal, som stiger til 180 frem mod 2029. Fuldt indfaset er det målet at CIS uddanner mere en 110 softwareingeniører om året og sikrer virksomheder de afgørende softwarekompetencer for fortsat vækst og konkurrenceevne.

Redaktionen afsluttet: 01.12.2022