Skip to main content

Villum Experiment: Millioner til forskere fra Det Tekniske Fakultet

Årets Villum Experiment-bevillingsmodtagere er udvalgt blandt et skarpt felt på næsten 400 ansøgere og er kommet gennem et helt specielt udvælgelses-nåleøje. To forskere fra Det Tekniske Fakultet klarede sig igennem de skrappe krav.

Af Sune Holst, , 15-09-2021

”Villum Experiment er et eksperiment i sig selv. I programmet bestiller vi årligt fri forskningsfantasi og -eksperimenter for op mod 100 mio. kr. Med højrisikovillige midler og en anonym udvælgelsesproces ønsker vi at bidrage til, at vilde forskningsidéer og skæve vinkler på verden bliver testet. Ingen kan forudsige, hvor de næste store videnskabelige gennembrud opstår, og vi tror på perspektiverne i at slippe forskernes egen kreativitet fri,” siger VILLUM FONDENs forskningsdirektør Thomas Bjørnholm.

Fantasifulde forskningsdyk

I år bliver der fordelt 98.663.650 kr. til 51 forskere tilknyttet danske universiteter. Modtagerne er unge, gamle og lige midt i mellem. Her er både postdocs og professorer, for det er ideen og ikke cv’et der tæller.

Fælles for dem er lysten til nytænkning inden for naturvidenskab og teknisk forskning. I projekterne tager de ambitiøse forskningsdyk ned i alt mellem himmel og jord – fra fake news til forhistorie.

Et af projekterne har til formål at forbedre elektroniske komponenters effektivitet, og har fået titlen ‘New dielectric materials for next generation high performance capacitors’.

-    Elektriske kondensatorer er fundamentale i forhold til den grønne omstilling. Målet med projektet er at udvikle mindre, lettere og mere effektive kondensatorer, som er stabile ved både høje temperaturer og høje spændinger, fortæller Luciana Tavares, som er lektor ved Center for Industriel Elektronik i Sønderborg.

Luciana Tavares modtager 1.995.312 kroner, hvilket gør det muligt for hende ikke blot at tilknytte arbejdskraft til projektet, men også at rekvirere nødvendigt udstyr.

- Det er en stor ære at modtage denne støtte, hvilket giver mig mulighed for at forfølge en drøm om at forske i grønne teknologier, samtidig med, at vi kan intensivere vores samarbejde på tværs af landegrænser, Luciana Tavares.

Et andet Experiment-projekt kigger helt ned i verdens mindste bestanddele. Faktisk kigger det helt derned, hvor det utrolig svært at se.

-    Mit projekt handler om en sensorteknik, hvor den store udfordring er at detektere et enkelt molekyle med en enkelt foton. Det er forbundet med en udfordring på grund af det store misforhold i forhold til størrelsen, eftersom en foton er 100-1000 gange større end et molekyle. Jeg vil formindske fotonen i et særligt miljø. Nuværende teknologier kan mindste en foton med faktor 10, men min metode forventes at kunne nå en faktor 300, fortæller dr. Volodymyr Zenin fra Mads Clausen Instituttet.

Volodymyr Zenin fortæller videre, at bevillingen har stor betydning for ham i akademisk henseende.

-    Det betyder, at jeg kan hellige mig min forskning, søge flere bevillinger og forhåbentlig opbygge min egen forskningsgruppe på sigt. Jeg er utrolig taknemmelig over, at VILLUM FONDEN har så meget tiltro til mig, at de giver mig denne enestående mulighed for at vise, hvad jeg er værd. Nu er det kun op til mig at gøre mit bedste!


Fokus

Villum Experiment er skabt til tekniske og naturvidenskabelige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på. Ansøgerne er anonyme for de internationale bedømmere for at skærpe fokus på forskningsidéerne og lade forskerne tænke frit.

Bevillingen er på 1-2 mio. kr. og løber i op til to år. Programmet bliver annonceret årligt i åben konkurrence med ansøgningsfrist i marts.

Programmet blev lanceret i 2017, og siden programmets start har 246 forskere fået en bevilling. For at undersøge om programmet lever op til målet, har fonden igangsat en evaluering af programmet. Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) på Aarhus Universitet, der står for evalueringen, forventer at kunne offentliggøre resultaterne i 2024.

Læs mere om Villum Experiment.

Bedømmelsesprocessen

Succesraten for ansøgere til årets Experiment er lidt over 13 %. Ansøgningerne er blevet vurderet af et bedømmelsespanel bestående af 21 internationale sagkyndige eksperter inddelt i fire underpaneler: “Earth & Space”, “Life Science”, “Physical Science & Math” og IT & Engineering”.

Ansøgningerne bedømmes ud fra deres originalitet, potentielle impact, og hvordan de passer til Experiment-programmets hensigt om at fremme ukonventionelle ideer.
Hver sagkyndig har desuden haft mulighed for at tildele én ansøgning en såkaldt ”trumf”, der har givet denne ansøgning forrang. Det sker for at udfordre de traditionelle konsensusprægede udvælgelsesprocedurer.

Redaktionen afsluttet: 15.09.2021