Skip to main content

Fosfor fra spildevand skal sikre landbrugets gødning

Fosfor er altafgørende som gødningsstof i landbruget, men de kendte depoter forsvinder hurtigt og udvindes i politisk ustabile lande. SDU er derfor med i et nyt forskningsprojekt, der vil dække omkring 20 procent af Danmarks behov for fosfor ved at genanvende det fra spildevand.

Fosfor er et uundværligt grundstof for alle levende organismer. Derfor er fosfor som gødningsstof - primært i form af fosfat - afgørende for landbrugets produktion af fødevarer.

Danmark importerer hvert år ca. 50.000 tons fosfor. For at modvirke afhængighed af andre lande er SDU, Aalborg Universitet, flere større danske renseanlæg og internationale eksperter gået sammen i det 4-årige forskningsprojekt ’ReCoverP’ for at genanvende fosfor fra spildevand.

"Vi er inden for de senere år begyndt at betragte spildevand som en ressource og ikke som et spildprodukt. Det kan nemlig bruges til produktion af blandt andet bioenergi, fosfat og andre stoffer. Ved hjælp af specifikke enzymer forventer vi at kunne omdanne en del af fosfatet i slammet til frit fosfat, der kan isoleres fra spildevandet ved hjælp af ionbytning," siger lektor Kasper Reitzel fra SDU, der sammen med lektor Ulla Gro Nielsen skal stå for den biologiske og kemiske del af forskningen.

Lektor Haiyan Qu fra SDU's Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi forklarer, at nye kemiske metoder skal sikre fosfatprodukter i høj kvalitet, som kan afsættes i industrien. Den nye viden skal udbredes til mange danske renseanlæg sidst i projektperioden, og fosfor fra danske renseanlæg forventes at kunne dække 15-25 procent af Danmarks behov.

Danmark skal være uafhængig af udenlandsk fosfor

Genanvendelse af fosfor fra spildevand kan gøre Danmark mindre afhængig af råstofimport fra ustabile lande uden for Europa.

Faktaboks

"ReCoverP" er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Syddansk Universitet (SDU) og en række større danske renseanlæg og rådgivere samt udenlandske samarbejdspartnere og eksperter i Østrig, Frankrig og Belgien. I projektet kombineres ny viden inden for kemi og mikrobiologi med forskellige teknologier på de involverede renseanlæg.

"Det meste fosfor importerer vi fra Marokko, og det er et problem. Det kan på sigt være risikabelt, at vores fødevareproduktion er afhængig af ganske få landes produktion af fosfat. Især når fosfatdepoterne er lokaliseret i politisk ustabile lande, siger professor Per Halkjær Nielsen fra Aalborg Universitet, som er leder af ’ReCoverP’.

Projektet er støttet med 18,9 millioner kroner af Innovationsfonden. Læs mere på Innovationsfondens hjemmeside.

 

For mere information, kontakt:

Kasper Reitzel, Lektor, tlf. 4143 1022

Haiyan Qu, Lektor, tlf. 2135 6304

Redaktionen afsluttet: 11.12.2014