Skip to main content

Mads Clausen Instituttet modtager 16 millioner

Mads Clausen Instituttet har modtaget 16 millioner kroner fra EU. Pengene skal blandt andet bruges til at sikre en bedre udnyttelse af energien fra solceller, så vi undgår fossile energikilder.

Forskerne på Mads Clausen Instituttet på Syddansk Universitet i Sønderborg har en ekstra grund til at være glade op til jul. De har netop modtaget 16 millioner kroner af EU. 

- Det gør, at vi nu kan videreudvikle vores indsatsområder indenfor effektelektronik og organiske energiteknologier som LED og solceller. Vi viser, at vi - også her i Sønderborg - kan være helt fremme forskningsmæssigt, siger institutleder Horst-Günter Rubahn fra Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet.

I alt fire forskningsprojekter i Sønderborg har modtaget såkaldte Interreg-midler, som Den Europæiske Union står bag.  Interreg støtter og fremmer samarbejde på tværs af EU’s landegrænser og tilskuddet kommer både fra den pulje, som dækker det dansk-tyske samarbejde og den, som dækker samarbejdet i Østersø-regionen.

Udvikler intelligent energistyring

Et af de forskningsområder, som har fået penge er CarpeDIEM - En af største udfordringer inden for energiforsyning er at sikre energibehovet hos en stigende verdensbefolkning samtidig med, at de fossile energikilder reduceres.

Forskerne vil udvikle et intelligent energistyringssystem (DIEM), som kan styre og målrette energien fra vedvarende energikilder som solceller på hustage, så energien ikke spildes, men ender som strøm i stikkontakten hos den lokale virksomhed eller bolig. Forskernes ambition er, at det vil mindske afhængigheden af fjerntliggende fossile energikilder.

- Når lokale energikilder samles og bruges mere effektivt, mindskes både CO2-udslippet og behovet for strøm samtidig med, at energitabet reduceres takket være en kortere transmissionstid, forklarer Horst-Günter Rubahn.

Redaktionen afsluttet: 21.12.2015