Skip to main content
DA / EN

Leder fundet til SDU’s nye dronecenter

Den amerikanske droneekspert Brad Beach bliver centerleder på SDU’s nye dronecenter.

Droner er andet og mere end legetøj og militære redskaber. De er et stort, nyt uddannelses-, forsknings- og ikke mindst forretningsområde, som SDU gør en målrettet indsats for at udvikle. For nylig løftede SDU sløret for en ny uddannelse i droneteknologi, som bliver den første af sin art i Europa. Nu slår Det Tekniske Fakultet dørene op til et nyt dronecenter, der skal samle deres forskningskræfter på området og agere bindeled til erhvervslivet.

Navnet på centeret bliver SDU UAS (Unmanned Aerial Systems), og den snart tidligere oberstløjtnant i det amerikanske marinekorps Brad Beach (billedet) er netop blevet ansat som centerleder. Han tilfører centeret stor international erfaring fra branchen gennem sin seneste stilling som operativ chef for det amerikanske militærs UAS-skole.

”Dronecenteret skal samle nogle af verdens førende kræfter med ekspertise inden for ubemandede luftfartøjer. Det gælder både inden for forskning, uddannelse og konkret erfaring med at udvikle og operere droner. Derfor er Brad Beach et helt naturligt og stærkt valg til stillingen,” siger fakultetets dekan Henrik Bindslev om valget. Centerlederens rolle bliver at skabe maksimal synergi mellem SDU’s uddannelser, forskning og erhvervsinteressenter.

Centerleder med substantiel erfaring

Brad Beach har 30 års konkret erfaring med luftfart fra USA. Han er uddannet pilot og har tidligere fungeret som Unmanned Aircraft Systems-programleder i det amerikanske marinekorps med ansvaret for tiltag og investeringer for 1,5 milliarder dollars.
Nu glæder han sig til at tage fat på arbejdet som centerleder på SDU:

”Først og fremmest tager vi på SDU UAS fat på at udvikle teknologi til droner, der gør dem mere stabile og intelligente. Det gør vi for på lang sigt at bygge droner, der kan flyve autonomt uden at påvirke den civile luftfart. Der kræver, at vi benytter alle SDU’s kræfter inden for robotteknologi i samspil med andre teknologiske discipliner og virksomheder,” siger Brad Beach.

Han forventes at flytte til Odense snarest med sin kone Melissa Beach og deres to børn.

Dronecenter skal gavne erhvervet

Det overordnede mål med SDU UAS er at fremme dronebranchen blandt andet gennem samarbejde med erhvervslivet og ved hjælp af de nationale dronetestfaciliteter, der er placeret i HCA Airport lidt uden for Odense.

”Et stærkt droneforskningscenter kan styrke erhvervet og udviklingen, som kan skabe arbejdspladser og vækst. Sideløbende starter vi en ny droneuddannelse, så vi kan blive ved med at understøtte et stærkt uddannelses- og forskningsmiljø og kan levere innovative ingeniører med specialisering i droner,” siger Henrik Bindslev.

Opgørelser fra EU vurderer, at droner udgør ti procent af det samlede luftfartsmarked om ti år, hvilket vil sige en industri på 15 milliarder euro årligt.

For mere information, kontakt:

Dekan Henrik Bindslev

Redaktionen afsluttet: 23.04.2015