Skip to main content

Seminar om robust og bæredygtig bioenergi

Onsdag den 5. december 2012 er Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi medarrangør af et seminar om fremtidens bæredygtige bioenergi.

Dong Energy, Det Strategiske Forskningsråd og Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi (KBM) sætter sammen fokus på fremtidens grønne bioteknologier, når der d. 5. december afholdes seminar hos Dong Energi.

Målet er, at de grønne teknologier skal være bæredygtige, så kommende generationer ikke har begrænsede muligheder for at anvende bioenergi. De teknologiske løsninger skal derfor være robuste og gennemtænkte i forhold til forsyningssikkerhed, omkostninger og energiøkonomi.

Nøglen ligger i forskning
Forskningen spiller en afgørende rolle i forhold til udvikling af de nye teknologier, der producerer energi ved at bruge restprodukter som bioaffald, halm, træ og husdyrgødning og energiafgrøder.

Forskerne, der står bag publikationen Robust og Bæredygtig Bioenergi, forsker også i, hvordan alger fra havet kan øge produktionen af biomasse. Samtidig er der fokus på, at de nye energi- og miljøteknologier skal kunne sikre produktion af restprodukter, der blandt andet kan anvendes som gødning i landbruget.

Præsentation af resultater
På seminaret vil forskellige nogle af forfatteren til Robust og Bæredygtig Bioenergi præsentere deres visioner og forskningsresultater.
På dagen vil der bl.a. være oplæg om Integration af bioenergi i Danmarks energinetværk, Optimering af energiudbytte og næringsstoffer fra gylle og Fra affald til afkast.

Se programmet.
Publikationen kan downloades fra www.biopress.dk.

Om seminaret
Tid: Onsdag den 5. december 2012, klokken 10:00 – 15:15
Sted: DONG Energy, lokale 22, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia
Pris: Gratis
Forplejning: Kaffe og forfriskninger ved pauser og sandwich til frokost
Tilmelding: Christina Buch Sahner på cbh@kbm.sdu.dk  
Arrangør: Det Strategiske Forskningsråd – Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø, Syddansk Universitet, CLEANWASTE og DONG Energy

Redaktionen afsluttet: 30.11.2012