Skip to main content
DA / EN

Nyt konsortium tager hånd om affald og miljø

Forskere fra Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi deltager i et nyt konsortium, INNOSORT, som vil skabe effektiv affaldssortering, der både gavner Danmarks miljø og eksportmuligheder.

Verdens affaldsmængder stiger og stiger – det samme gør behovet for energi og værdifulde ressourcer. Denne udfordring skal to forskere fra Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi (KBM) nu være med til at løse. De deltager nemlig i et omfattende konsortium, INNOSORT, der har til formål at udvikle teknologier, som kan sortere vores affald efter kemisk sammensætning og form.

”INNOSORT skal gøre det muligt at frasortere miljø- og sundhedsskadelige stoffer samt genanvende knappe ressourcer. Sådanne teknologier er efterspurgt på globalt plan, og projektet har derfor et stort eksportpotentiale med mulighed for at skabe nye arbejdsplader i Danmark,” siger professor Henrik Wenzel fra KBM.

Affald er global udfordring
Stigende befolkningstal og høje vækstrater resulterer i en stadig alvorligere udfordring med at skaffe tilstrækkeligt med ressourcer og energi. Samtidig medfører den høje vækst, at verdens affaldsmængder stiger, hvorfor INNOSORT har et stort potentiale.

”Der er værdifuldt at kunne genanvende værdifulde ressourcer som fx plast, letmetaller, ædelmetaller samt kritiske råstoffer som de sjældne jordartsmetaller. CO2-besparelserne vil derudover være markante, når vi genanvender mere. Både i Danmark og resten er verden er der derfor en stigende interesse for at sikre en bedre udnyttelse af vores affald,” siger seniorkonsulent Ole Dall, der er den anden af projektdeltagerne fra KBM.

For mere information kontakt
Professor Henrik Wenzel: tlf. 6550 7374, mob. 2778 7374, e-mail henrik.wenzel@kbm.sdu.dk  
Seniorkonsulent Ole L. Dall: tlf. 2058 5075, mob.: 20585075 eller e-mail old@kbm.sdu.dk

Om projektet
Innovationskonsortiet INNOSORT er blevet til med støtte fra Rådet for Teknologi og Innovation og har et samlet budget på 44,3 mio. kr.
Konsortiets deltagere er: Teknologisk Institut (projektejer), Dansk Affald A/S, Danbørs A/S, Eldan Recycling A/S, Puls Design A/S, Industri Tech ApS, Grabow Systems A/S, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Affald Varme Aarhus.

Redaktionen afsluttet: 18.06.2012