Skip to main content
DA / EN

Konstitueret dekan og rektor

Uffe Holmskov konstitueres som dekan den 1. august til ultimo 2021. Samtidig konstitueres Ole Skøtt som rektor på SDU.

En enig bestyrelse på SDU har besluttet at konstituere dekanen på SUND, Ole Skøtt, som rektor indtil der findes en ny til posten. Ole Skøtt har takket ja til at stå i spidsen for SDU, mens bestyrelsen finder en ny rektor som afløser for Henrik Dam, der har fået nyt job som direktør i Praktiserende Lægers Organisation.

Ole Skøtt tiltræder som konstitueret rektor 1. august 2021, og institutleder for Institut for Molekylær Medicin, Uffe Holmskov, konstitueres derfor som dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, i perioden hvor Ole Skøtt er konstitueret som rektor for SDU.

Boye L. Jensen konstitueres samtidig som institutleder på Institut for Molekylær Medicin i perioden.
Uffe Holmskov

Læs mere

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 09.06.2021