Skip to main content

Stor bevilling til SDU-projekt på Forskningsenheden for Almen Praksis

Samfonden har bevilliget 8.961.700 kroner til en projektramme omkring styrkelse af børn og unges åndelige-eksistentielle sprog og dannelse.

Samfonden har bevilliget 8.961.700 kroner til en projektramme omkring styrkelse af børn og unges åndelige-eksistentielle sprog og dannelse.

Bevillingen skal munde ud i etablering af ”Center for Åndelig-Eksistentiel Omsorg og Dannelse” på Forskningsenheden for Almen Praksis ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Fokus er almenbefolkningen, især børn og unge i særligt svære livssituationer, fx som pårørende til alvorligt syge forældre. Forskningsprojektet placeres ved forskningsenheden for Almen Praksis, da projektet er bredt funderet og rettet mod børn og unge i svære situationer, en problemstilling hvor den praktiserende læge typisk er forankringspunkt for samfundets hjælp og støtte.

Tidligere studier bekræfter, at børn af alvorligt syge forældre har betydeligt større risiko for at udvikle følelses- og adfærdsmæssige problemer end jævnaldrende kammerater med raske forældre, og de kan som følge udvikle permanente problemer med tillid og relationer til andre mennesker. Forældres død øger risiko for depression, posttraumatisk stress, affektive lidelser, behov for antidepressiv medicin, fysiske sundhedsproblemer og øget dødelighed senere i livet. Børnenes præstationsevne og sociale relationer i forbindelse med skole og uddannelse er også i væsentlig risiko for at blive forringet.

Alle disse risici kan dog reduceres betragteligt, såfremt de ramte børn og unge bliver støttet af voksne og får mulighed for at tale om deres åndelige-eksistentielle tanker i tiden frem til og efter forældres sygdom eller eventuelle død. Denne viden peger på vigtigheden af at varetage børn og unges åndelig-eksistentielle omsorgsbehov, når de er i svære livssituationer som f.eks. forældres alvorlige sygdom, og ligeså ruste børn og unge til livet ved at styrke deres åndelige-eksistentielle dannelse og sproglighed.

Den nye viden skal danne grundlag for indsatser på skoleområdet og sundhedsområdet, herunder på hospicer, palliative afsnit, og i psykologisk og almen praksis.  Foruden sædvanlige pædagogiske og sundhedsfaglige indsatser vil indsatserne blive understøttet af tekonologiske innovationer.

Projektet forløber over tre år og er en opfølgning på et etårigt pilotprojekt (2021) støttet af Borgfonden.

Mød forskeren

Dorte Toudal Viftrup er forsker hos Forskningsenheden for Almen Praksis.

kontakt

Mød forskeren

Niels Christian Hvidt er professor hos Forskningsenheden for Almen Praksis.

kontakt

Redaktionen afsluttet: 26.07.2021