Skip to main content

SDU-forskere med i nyt akademi for forskning i hjerte og kredsløb

Boye L. Jensen, professor på IMM, skal stå i spidsen for den komité, der administrerer budgettet på 180 mio. kroner til ny forskning.

Hvert år bliver mere end 55.000 personer diagnosticeret med hjerte-kar-sygdomme i Danmark, og et stigende antal lever med kroniske hjerte-kar-sygdomme.

For at forebygge hjerte-kar-sygdomme og højne livskvaliteten for personer, som lever med sygdommene, vil landets kapaciteter og viden inden for feltet blive samlet i et nationalt akademi, som får navnet Danish Cardiovascular Academy. Novo Nordisk Fonden bevilger 150 mio. kr. til etablering og drift af akademiet, som bliver forankret på Aarhus Universitet. Det samlede budget over fem år er på 180 mio. kr.
SDU er partner i akademiet og får en central rolle, da Boye L. Jensen, professor og leder af forskningsenheden Kardiovaskulær og Renal Forskning på Institut for Molekylær Medicin, skal lede den grantcommittee (bevillingsudvalg), der bedømmer og uddeler midler. Komitteen er overvejende international og har 9 medlemmer.

- Vi går især efter at støtte projekter, som er tvær-sektorielle for eksempel mellem sygehus, universitet, industri, almen praksis og som kombinerer discipliner som for eksempel epidemiologi, genetik, klinik og folkesundhedsvidenskab.
Akademiet vil over en 5-årig periode uddele hel- og delfinansierede skolarstipendier, PhD stipendier og postdoc stipendier og afholde forskerskoler. Der skal rekrutteres prominente eksterne gæsteforskere i ½ års ophold ved danske forskningsinstitutioner, fortæller Boye L. Jensen.

Ideen med at opsamle viden om hjerte-kar-sygdomme på tværs af landet er at skabe en bedre forståelse af de mekanismer, der leder til hjerte-kar-sygdomme. Dermed bliver det muligt at forbedre diagnose, behandling og forebyggelse af disse sygdomme.

Forskerne ved for eksempel, at der er en sammenhæng mellem metaboliske sygdomme som eksempelvis diabetes og udvikling af hjerte-kar-sygdomme. Den præcise sammenhæng kender de dog ikke endnu, og det er netop et af de områder, som det nye akademi vil gøre os klogere på.

- Danish Cardiovascular Academy giver nye forskertalenter mulighed for at samles i faglige netværk på tværs af landet og mødes med topforskere fra ind- og udland. Akademiet bliver et afgørende afsæt for at videreudvikle hjerte-kar-forskningsmiljøerne ved de danske universiteter og for at understøtte en ny generation af hjerte-kar-forskere, som kan skabe forskningsgennembrud og fremme innovation på tværs af fagligheder – og dermed sikre stadig bedre behandling af danske hjertepatienter, fortæller Lars Bo Nielsen, dekan på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Health, Aarhus Universitet.

Patienternes perspektiv inddrages aktivt

Foruden at samle viden og kapaciteter fra universiteter, hospitaler og andre forskningsinstitutioner vil Danish Cardiovascular Academy lægge vægt på at inddrage patienternes perspektiv. Derfor er patientorganisationen Hjerteforeningen en af partnerne i akademiet og bidrager med yderligere 30 mio. kr. til samarbejdet.

- I Hjerteforeningen er vi glade for og stolte over, at vi som patientorganisation er inddraget aktivt i opbygningen af Danish Cardiovascular Academy. At inddrage en patientorganisation så aktivt er visionært og giver de bedste forudsætninger for at forme og løfte fremtidens danske forskning i hjerte-kar-sygdomme til gavn for patienter og samfundet, siger Anne Kaltoft, adm. direktør, Hjerteforeningen.

Danish Cardiovascular Academy vil skabe et stærkt nationalt og internationalt netværk på tværs af faggrænser og sektorer. Derudover vil akademiet fokusere på at rekruttere de bedste ph.d.-studerende og postdocs inden for hjerte-kar-området.

- Danmark har en lang tradition for forskning i hjerte-kar-sygdomme, men de mange gode kræfter på området er aldrig blevet samlet før. Det vil Danish Cardiovascular Academy ændre på, og det er en udvikling, Novo Nordisk Fonden ser mange positive perspektiver ved og dermed gerne vil støtte, siger Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Senior Vice President, Biomedicine & Health Sciences, Novo Nordisk Fonden.

Mød forskeren

Boye L. Jensen professor ved Kardiovaskulær og Renal Forskning på IMM.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Om Danish Cardiovascular Academy

Akademiet er forankret ved Aarhus Universitet, og de øvrige danske samarbejdspartnere er:

  • Syddansk Universitet
  • Aalborg Universitet
  • Københavns Universitet
  • De fire universitetshospitaler i Aarhus, Odense, Aalborg og København
  • Hjerteforeningen
  •  

    Omtalen er baseret på pressemateriale fra Novo Nordisk Fonden
Redaktionen afsluttet: 25.02.2021