Skip to main content

Professor i klinisk forskningsmetodik

Overlæge, ph.d. Janus Christian Jakobsen er fra 1. marts 2021 ansat i en kombineret stilling som professor i klinisk forskningsmetodik ved IRS, SDU og overlæge med særligt ansvar for statistiske analyser ved Copenhagen Trial Unit, Center for klinisk interventionsforskning, Region Hovedstaden.

Janus Christian Jakobsen har i længere årrække været tilknyttet Copenhagen Trial Unit som er en specialiseret enhed for randomiserede kliniske forsøg med særligt fokus på metodik og biostatistik på tværs af lægelige specialer, og han var indtil maj 2020 lektor og forskningsansvarlig overlæge på medicinsk afdeling, Holbæk.

Janus Christian Jakobsen har været hovedansvarlig (Chief trialist) for den metodiske planlægning og udførelse af en række større multicenter forsøg indenfor forskellige medicinske specialer, og det arbejde vil fortsætte de kommende år. Det er planen, at professoratet desuden skal bidrage til videreudvikling og optimering af metodik og statistik analyse indenfor klinisk interventionsforskning i tæt samarbejde med et internationalt netværk af metodiske eksperter.
 

Mød forskeren

Janus Christian Jakobsen er professor ved IRS og overlæge ved CTU hos Center for klinisk interventionsforskning, Region Hovedstaden.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 04.03.2021