Skip to main content
DA / EN
Hormonforstyrrende stoffer

Babyer udsat for parabener kan få nedsat frugtbarhed

Spædbørn i 3-måneders alderen, som har været udsat for parabener i mors mave, viser tegn på, at deres frugtbarhed kan være blevet påvirket allerede i fosterstadiet.

Af Marianne Lie Becker, , 17-05-2021

Parabener har de senere år været udskældte og mistænkt for at være hormonforstyrrende og for at kunne påvirke blandt andet frugtbarhed. Parabener er konserveringsmidler, der blandt andet anvendes i cremer og kosmetik.

En undersøgelse fra Odense Børnekohorte på SDU og Odense Universitetshospital (OUH) viser som den første et opsigtsvækkende resultat: Nedsat frugtbarhed som følge af parabener kan allerede ses hos spædbørn.

425 gravide og deres børn deltog i undersøgelsen. Kvinderne fik målt forskellige parabener i deres urin. Koncentrationer af parabener var lave, men der var stor variation, og 10 procent af kvinderne var meget eksponerede.

Overraskende sammenhæng

Ved tre måneders alderen blev alle børn undersøgt og fik målt anogenital afstand, dvs. afstand mellem numse og kønsorganer.

Undersøgelsen viste, at de drenge, der var udsat for parabener som fostre, havde kortere afstand mellem numse og kønsorganer end normalt, mens pigerne havde længere.

Anogenital afstand

Afstanden mellem numse og kønsorgan er normalt længere hos drenge end piger.

Forsøg med rotter har vist, at hanrotter, der som fostre udsættes for anti-androgene kemikalier (stoffer, som påvirker mængden af mandlige kønshormoner) får kortere afstand og i højere grad ligner hunner. Det medfører også, at de som voksne rotter får dårligere sædkvalitet og nedsat testostron.

De langsigtede konsekvenser af fundene kendes ikke, men studier blandt voksne mænd peger på, at en kortere afstand er sammenhængende med dårlige sædkvalitet.

– Det er overraskende for os, at parabener kan påvirke anogenital-afstanden, selv blandt danske børn, som ikke er særligt højt eksponerede, siger Tina Kold Jensen.

Hun er professor på Farmakologi, Klinisk Farmaci og Miljømedicin ved SDU og forskningsleder i Odense Børnekohorte.

– Det peger på, at udsættelse for parabener på følsomme tidspunkter i udviklingen kan være hormonforstyrrende og påvirke dannelsen af kønsorganerne, siger hun.

Piger med færre hormoner

Børnene fik også målt kønshormoner i blodet ved tre måneders alderen. Piger, der var udsat for parabener som fostre, havde lavere kønshormonniveauer, hvilket ikke var tilfældet for drengene.

Tre måneders alderen er meget interessant, vi kalder den også mini-puberteten, da kønshormoner stiger meget lige på det tidspunkt for derefter at falde helt frem til puberteten.

Tina Kold Jensen, professor

– Tre måneders alderen er meget interessant, vi kalder den også mini-puberteten, da kønshormoner stiger meget lige på det tidspunkt for derefter at falde helt frem til puberteten, udtaler Tina Kold Jensen.

– Vi finder ofte kønsforskelle, når vi ser på effekterne af udsættelse for hormonforstyrrende stoffer. Det er formentlig, fordi fostrets hormonsystem er meget forskelligt hos drenge og piger, fortætter hun.

Skal undersøges på længere sigt

Odense Børnekohorte har fået fondsmidler fra bl.a. Novo Nordisk Fonden, Forskningsrådet for Sygdom og Sundhed og Region Syddanmark til enfortsat opfølgning af børnene.

– Da vi ikke ved, hvad resultaterne betyder på lang sigt, og vi altså ikke ved, hvad disse tegn på nedsat frugtbarhed betyder for børnene som voksne, er det utrolig vigtigt at fortsætte med at følge børnene, mener Tina Kold Jensen.

Parabener

  • Parabener anvendes i konserveringsmidler i personlige plejeprodukter for at sikre, at der ikke vokser bakterier og svampe. Parabener har længe været mistænkt for at være hormonforstyrrende.
  • Nogle parabener er blevet forbudt at anvende i kosmetik, mens andre fortsat er tilladt.
  • Nogle parabener kan efterligne det kvindelige kønshormon (østrogen aktivitet) og andre kan måske også nedsætte effekten af det mandlige kønshormon (antiandrogen effekt). Dermed er de hormonforstyrrende.
  • Center for Hormonforstyrrende Stoffer har vurderet, at butylparaben er hormonforstyrrende, mens methyl-, ethyl- og propylparaben er mistænkt hormonforstyrrende.
  • Butylparaben blev i juni 2020 optaget på EU's såkaldte kandidatliste over særligt problematiske stoffer.

Sådan undgår du parabener

  • Brug app'en Kemiluppen til at gå uden om plejeprodukter, som indeholder stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende, inklusive parabener.
  • Vælg produkter med Svanemærket. De må ikke indeholde parabener og andre stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.
  • Gå uden om produkter, der har ingredienser, der slutter med -paraben på indholdsdeklarationen. De vigtigste parabener at undgå er propyl- og butylparaben.
  • Gå uden om fødevarer, der indeholder E214, E215, E218 og E219. Stofferne kan også angives som for eksempel ethyl- og methyl-p-hydroxybenzoat. Ifølge Fødevarestyrelsen må parabenerne kun anvendes i slik, snacks som for eksempel chips og behandlede nødder, samt i visse kødprodukter.
Mød forskeren

Tina Kold Jensen er professor på Farmakologi, Klinisk Farmaci og Miljømedicin ved SDU og forskningsleder i Odense Børnekohorte. Hun forsker i reproduktion.

Kontakt

Odense Børnekohorte

Undersøgelsen er fra Odense Børnekohorte, der følger 2.550 odenseanske børnefamilier allerede fra graviditeten, og frem til barnet fylder 18 år.

Formålet er at få ny viden om børns sundhed og trivsel.

Der er tale om et samarbejde mellem Odense Universitetshospital, Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense kommune og Syddansk Universitet.

Læs mere om Odense Børnekohorte.

Redaktionen afsluttet: 17.05.2021