Skip to main content

Nyt professorat i klinisk sygepleje

Bibi Hølge-Hazelton udnævnes til professor i klinisk sygepleje ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet og Sjællands Universitetshospital.

Bibi Hølge-Hazelton har en lang karriere bag sig inden for forskning, ledelse, uddannelse og klinisk praksis. En rød tråd har været en stor interesse for både sundhedsprofessionelles og brugeres perspektiver på arbejdet i mødet med sundhedsvæsnet. For eksempel har hun igennem mange år forsket i og arbejdet med unge med diabetes og unge med kræft og deres møder med sundhedsvæsnet.

Bibi Hølge-Hazelton har siden 2010 været forskningsleder på Sjællands Universitetshospital og i 2016 blev hun både den første kvinde og den første sygeplejerske, der blev udpeget til professor (med særlige opgaver/ MSO) i Region Sjælland. Forud for ansættelsen i Region Sjælland har hun været ansat som forsker på Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Roskilde Universitet, som lærer på Rigshospitalets Sygeplejeskole og som leder og sygeplejerske på Sankt Lukas Stiftelsens Hospice, Finseninstituttet, Frederiksberg hjemmepleje og Rigshospitalet.

Bibi Hølge-Hazelton har altid haft interessefor praksisudvikling og er kendt for at have blik for skæve, kreative og innovative tilgange til at forstå patienters og personales erfaringer og oplevelser. Således har hun som facilitator og vejleder arbejdet med brugerinddragende processer, supervision, internetbaserede metoder og kunstens muligheder i formidling af ny viden.

I de seneste år har Bibi Hølge-Hazelton stået i spidsen for opbygning af forsknings- og udviklingskultur inden for sygeplejen og andre mellemlange videregående uddannelser på Sjællands Universitetshospital og Region Sjælland. Lige nu fylder forskningsprogrammet Frontline en del. Her undersøger hun, sammen med 12 andre forskere på Sjællands Universitetshospital, frontpersonale, lederes og forskeres oplevelser og erfaringer med Covid-19 med henblik på at ruste og tage ved lære af pandemien. Endelig har hun været leder af to større forskningsprogrammer om kapacitetsopbygning samt fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker.

Privat er Bibi Hølge-Hazelton gift og bor på Østerbro med sin mand, hvor de har boet siden de nu voksne børn flyttede hjemmefra. Før da, boede de i mange år på Vestsjælland/Gerlev Idrætshøjskole, hvor parrets tre voksne børn er vokset op.
Mød forskeren

Bibi Hølge-Halzelton er professor i klinik sygepleje ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU og Sjællands Universitetshospital.

Kontakt os

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 10.02.2021