Skip to main content
DA / EN

Ny uddannelsesleder på kandiatuddannelsen i Klinisk Sygepleje

Sygeplejerske, Ph.d Lene Bjerregaard tiltræder som uddannelsesleder for kandidatuddannelsen i Klinisk Sygepleje og lektor ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk universitet. Stillingen er kombineret med en ansættelse som Projektkoordinator og Forskerrådgiver i OPEN Patient Data Explorative Network.

Lene har bred erfaring med undervisning, uddannelsesplanlægning – og udvikling fra ansættelser i professionshøjskoleregi og fra SDU, samt et stærkt netværk inden for uddannelsessektoren både lokalt, nationalt og internationalt. Hun vil som uddannelsesleder bla. få ansvar for uddannelsens faglige profil hvor fokus på de patientnære problemstillinger og brugerperspektiver udgør en central plads i alle dele af uddannelsen.

Lenes forskningsprofil støtter dette perspektiv, idet den samler sig om sundhedsfremme, forebyggelse og kommunikationsstrategier med en personcentreret tilgang med fokus på områderne alkoholforbrug og demens.

Ansættelsen i OPEN indebærer at udvikle og styrke den kvalitative- og mixed methods forskningsmetodologi gennem undervisning og forskningsvejledning, hvilket kan bidrage til udvikling af uddannelsens videnskabelige metoder.

Lene glæder sig til, sammen med kollegaer og studerende, at videre udvikle og kvalitetssikre uddannelsen yderligere, både fagligt, pædagogisk og didaktisk.

 

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 25.08.2021