Skip to main content

Ny professor i nyrefysiologi på SDU

Per Svenningsen er udnævnt til professor i nyrefysiologi ved Institut for Molekylær Medicin.

Trods sine kun 41 år har Per Svenningsen været tilknyttet SDU i 20 år. Han blev uddannet cand. scient i biomedicin i 2006, ph.d. i 2010 og bortset fra et år på University of Southern California i Los Angeles, USA, har han været ansat på Institut for Molekylær Medicin, først som postdoc, dernæst adjunkt og endelig lektor, inden han pr. 1. august 2021 er professor.

Per Svenningsens forskning er fokuseret på at forstå, hvordan sygdomme som for eksempel sukkersyge og svangerskabsforgiftning påvirker nyrens funktion. Fællesnævneren for disse sygdomme er, at de nedbryder nyrens ”filter” og gør at proteiner, som normalt kun er i blodet, bliver udskilt til urinen.

- Vi har bl.a. vist at et bestemt protein – kaldet plasmin – findes i urinen fra patienter med et ødelagt nyre-filter og at plasmin kan tænde for en salt-kanal. Vores fund bidrager med en mulig forklaring på, hvorfor et nedbrudt nyre-filter kan føre til ophobning af salt og vand i kroppen samt forhøjet blodtryk, fortæller Per Svenningsen.

Han har i sin forskning et stort fokus på at undersøge den humane nyre på det molekylære plan, blandt andet via SDU og OUH´s humane nyre biobank, hvor humant nyrevæv indsamles og opbevares. Biobanken er ifølge Per Svenningsen er en enestående ressource, som er blevet etableret og vedligeholdt ved et stærkt samarbejde mellem SDU og OUH.

- Vi har desuden gennem de seneste år udviklet nye tilgange til at undersøge den humane nyre ved brug af molekyler isoleret fra urinprøver. I min nye ansættelse vil jeg udvide denne tilgang, hvilket vil åbne for unikke muligheder for at forstå, hvordan den raske humane nyre virker, hvordan den påvirkes af sygdomstilstande, samt udviklingen af nye metoder til tidlig diagnostik af nyre-relaterede sygdomme.

- Jeg har et tæt samarbejde med adskillige afdelinger ved Odense Universitet Hospital, og jeg ser frem til at SDU og OUH flytter fysisk sammen i 2023, hvilket vil styrke og udvide vores fælles muligheder for at lave translationel forskning.

Per Svenningsen har modtaget bevillinger til sin forskning fra blandt andre Danmarks Frie Forskningsfond, Innovationsfonden, Lundbeckfonden, Carlsbergfondet og Novo Nordisk Fonden.

Han er vejleder for bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende samt postdocs. Desuden underviser han farmaci-, biomedicin-, ingeniør-, klinisk biomekanik- og medicinstuderende og har ansvaret for Modul B1 på bacheloruddannelsen for Klinisk biomekanik og Medicin.
Mød forskeren

Per Svenningsen er professor i nyrefysiologi ved Institut for Molekylær Medicin, SDU.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 23.08.2021