Skip to main content

Ny professor i medicinsk gastroenterologi

Overlæge på Odense Universitetshospital, Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme, ph.d. og dr.med. Mark A. Ainsworth er udnævnt til professor i medicinsk gastroenterologi ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Mark Ainsworths forskning har fokus på behandling af patienter med kronisk tarmbetændelse, herunder optimering af behandlingen gennem måling af blodets indhold af lægemidler. Han er leder af flere danske og nordiske multicenter-studier, der belyser dette emne.

Mark Ainsworth har publiceret mere end 130 publikationer, primært i internationale videnskabelige tidsskrifter, og han er citeret mere end 2500 gange af andre forskere. Han er ofte ordstyrer eller inviteret foredragsholder ved internationale videnskabelige konferencer vedrørende gastroenterologi og lægemiddelgodkendelse. Han er vejleder for bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende og underviser lægestuderende og yngre læger under uddannelse til speciallæge. Desuden fungerer han som klinisk vejleder for yngre læger.

Mark Ainsworth har mere end 20 års klinisk erfaring primært fra hospitaler i Region Hovedstaden. Desuden har han haft fem års fuldtids forskningsansættelse, inklusive et toårigt forskningsophold ved University of California, San Diego, USA, og mere end fem års erfaring med godkendelse af nye lægemidler. Han har arbejdet for den danske Lægemiddelstyrelse og det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.

Mark Ainsworth er cand. med. I 1986 fra Københavns Universitet, speciallæge i intern medicin i 2001 og speciallæge i medicinsk gastroenterologi i 2007. Han forsvarede sin ph.d.-afhandling i 1992 ved Odense Universitet (nu Syddansk Universitet) og sin doktordisputats i 2000 ved Syddansk Universitet.

Mød forskeren

Mark A. Ainsworth er professor i medicinsk gastroenterologi ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 01.06.2021