Skip to main content

Ny professor i ergoterapi og borgernære indsatser på SDU

Ph.d. og ergoterapeut Eva Elisabet Ejlersen Wæhrens er udnævnt til professor i ergoterapi og borgernære indsatser ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Eva Wæhrens’ forskning er rettet mod at udvikle indsatser, der skal muliggøre deltagelse i hverdagens aktiviteter blandt mennesker med langvarig nedsat funktionsevne, herunder mennesker med kroniske sygdomme. Antallet af borgere med nedsat funktionsevne i hverdagen, som følge af kroniske tilstande, er stigende, så der er brug for indsatser, så denne målgruppe kan deltage i nødvendige personlige og praktiske aktiviteter i hverdagen, også kaldet Almindelig Daglig Levevis, ADL. Professoratet skal netop bruges til forskning, dokumentering og udvikling af disse indsatser til gavn for borgerne og samfundet. SDU udbyder som det eneste universitet i Danmark en kandidatuddannelse i ergoterapi; en uddannelse som Eva Wæhrens har været tilknyttet siden 2014.

Igennem 15 år har Eva Wæhrens’ forskning koncentreret sig om, hvordan nedsat kvalitet i udførelsen af ADL-aktiviteter kan undersøges og adresseres i en ergoterapeutisk eller tværfaglig rehabiliteringsindsats. Nedsat kvalitet viser sig ved øget anstrengelse eller udtrætning, øget tidsforbrug, øget risiko og behov for hjælp forbundet med at varetage ADL-aktiviteter.

Hun arbejder med udvikling af nye undersøgelsesredskaber, der kan måle borgerens egen oplevelse af ADL-evne og tilfredsheden med denne. Desuden arbejder Eva Wæhrens med at udvikle, afprøve og evaluere individuelle og gruppebaserede interventioner rettet mod at øge kvaliteten i udførelse af ADL-aktiviteter. Hun kombinerer interventionsforskning med aktivitetsvidenskabelige studier, der giver en dybere forståelse for hvordan involvering af borgeren i relevant og meningsfuld aktivitet kan være et middel til at skabe forandring. Ligeledes forsker hun i, hvordan det terapeutiske samspil mellem terapeut og borger kan styrkes gennem en større bevidsthed om ergoterapeutens brug af sig selv i det terapeutiske forløb. Arbejdet sker i tæt samarbejde med sundhedsprofessionelle i praksis.

Eva Wæhrens er uddannet ergoterapeut fra ergoterapeutuddannelsen i København i 1987. Efter en årrække som praktiserende ergoterapeut indenfor neurorehabilitering, herunder mere end 10 år som terapeutfaglig leder, gennemførte hun en kandidatuddannelse i ergoterapi ved Umeå Universitet, Sverige i 2004. Hun forsvarede sin ph.d.-afhandling ved Umeå Universitet i 2010. Den omhandlede udvikling og validering af undersøgelsesredskaber til måling af kvaliteten i udførelsen af hverdagens aktiviteter, baseret på selvrapportering og observation.

Fra 2012 var Ewa Wæhrens først postdoc og siden 2014 lektor ved Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU, kombineret med en ansættelse som seniorforsker og leder af ADL-enheden ved Parker Instituttet, Københavns Universitetshospital Bispebjerg & Frederiksberg.

Eva Wæhrens bor i Glostrup med sin samlever. Tilsammen har de tre voksne børn og tre børnebørn. Fritiden går med familie, hunde, kreative aktiviteter og fritidshus i Sverige.

Mød forskeren

Eva Elisabet Ejlersen Wæhrens er Ph.d. og ergoterapeut samt professor i ergoterapi og borgernære indsatser ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

KONTAKT

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 17.12.2021