Skip to main content

Ny viden på vej om kemikalieblandingers skadelige effekter

Et nyt EU-projekt med deltagelse af forskere fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital vil skabe bedre viden om, hvilke stoffer i kemikalieblandinger er sundhedsskadelige - uden brug af dyreforsøg.

Mennesker er udsat for et utal af naturlige og syntetiske kemikalier fra fødevarer, forbrugerprodukter og miljøet. Traditionelt er risikovurderinger af disse kemikalier udført for ét stof ad gangen.

Forskning har dog vist, at hvis man skal beskytte mennesker mod kemikaliernes sundhedsskadelige virkning, er det ikke tilstrækkeligt at risikovurdere kemikalierne ét for ét. I kombination kan kemikalier med samme skadelige effekt nemlig gøre skade - selv i doser, der hver for sig er harmløse.

Forskere fra 11 vidensorganisationer i Europa vil i det nye EU-projekt PANORAMIX skabe bedre viden om og udvikle metoder til at identificere ’real-life’ kemikalieblandinger og vurdere, hvor sundhedsskadelige de er. Panoramix projektet har særligt fokus på sundhedsskadelige effekter i børn og skal gennemføres uden brug af dyreforsøg. Det ledes af DTU Fødevareinstituttet.

Data fra danske børn spiller en vigtig rolle

Forskerne vil undersøge komplekse prøver af fødevarer, vand og navlestrengsblod for at kortlægge hvilke kemikalier, mennesker bliver eksponeret for ad de veje og derefter undersøge, hvilke af kemikalierne der er ansvarlige for den sundhedsskadelige effekt.

Den viden vil de koble med data fra Odense Børnekohorten, hvor biologisk materiale fra 2.551 børn er blevet indsamlet i deres første 18 leveår for at give indblik i faktorer, der påvirker hjernens udvikling og fertiliteten senere hen i livet. Koblingen vil afsløre potentielle sundhedseffekter, der opstår lang tid efter kronisk eksponering.
Mød forskeren

Tina Kold jensen er professor og forskningsleder ved Odense Børnekohorte og Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Jeg glæder mig meget til at komme i gang med dette projekt, hvor der skal måles mange forskellige kemikalier i navlesnorsblod fra deltagere i Odense Børnekohorte. Vores børn er udsatte for mange tusind kemikalier, er det vigtigt at undersøge den samlede eksponering i stedet for udsættelse for stofferne enkeltvis, som vi gør nu” Tina Kold Jensen, professor og forskningsleder, Odense Børnekohorte og Institut for Sundhedstjenesteforskning.

Tina Kold Jensen

Arbejdet skal resultere i, at forskerne kan udpege og kvantificere de stoffer i ’real-life’ kemikalieblandinger, som med størst sandsynlighed er skyld i sundhedsskadelige effekter. Den viden kan bruges til at fastsætte grænser for sikker eksponering af stofferne – grænseværdier, som myndigheder kan bruge i lovgivningen omkring kemikaliesikkerhed.

Kilde: Pressemeddelelse fra DTU Fødevareinstituttet.

Fakta:

Titlen for PANORAMIX projektet er: ‘Providing risk assessments of complex real-life mixtures for the protection of European citizens and the environment’. Projektet har modtaget en bevilling gennem H2020 GreenDeal programmet på mere end 32 millioner DKK.

Få mere viden om det fire-årige projekt og følg med efterhånden som forskningen bliver publiceret via DTU Orbit.  

Panoramix konsortiet består af:

 • DTU (Anne Marie Vinggaard)
 • Vrije Universiteit Amsterdam (Marja Lamoree & Timo Hamers)
 • Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ (Beate Escher)
 • Brunel University London (Martin Scholze & Andreas Kortenkamp)
 • Syddansk Universitet (Tina Kold Jensen)
 • Ecole Nationale Vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation (Jean Philippe Antignac)
 • German Federal Institute for Risk Assessment (BfR) (Matthias Herzler & Michael Ölgeschläger)
 • Altertox SPRL (Francois Busquet)
 • Biomax Informatics AG (Dieter Max)
 • PrediTox S.A.S. (Marc Audebert)
 • Odense Universitetshospital
Redaktionen afsluttet: 03.11.2021