Skip to main content

Ny metode til overvågning af sikkerheden ved lægemidler

Med en Sapere Aude-bevilling på 6,2 mio. kroner som støtte vil Anton Pottegård, professor i klinisk farmaci og farmakoepidemiologi teste en ny måde at bruge sundhedsdata til at holde øje med, om sikkerheden ved brug af lægemidler er tilstrækkelig.

Overvågning af sikkerheden af lægemidler efter markedsføring er på nuværende tidspunkt primært baseret på analyse af spontane bivirkningsindberetninger.

Der er flere anerkendte svagheder ved dette system, som kan føre til, at sikkerhedsproblematikker opdages meget sent eller slet ikke opdages.

Der er derfor behov for at udvikle nye metoder til den løbende monitorering af sikkerheden ved lægemidler.

Arbejdet med dette har Anton Pottegård, professor i klinisk farmaci og farmakoepidemiologi på Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU, modtaget en Sapere Aude Forskningsleder-bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond til.

Søger nye og ukendte signaler

- I dette projekt ønsker jeg at udvikle nye metoder der, baseret på data fra sundhedsregistre om for eksempel lægemiddelbrug og hospitalskontakter, kan identificere nye og ukendte sikkerhedssignaler, fortæller Anton Pottegård.

Mere specifikt vil han udvikle og afprøve metoder til, på tværs af alle lægemidler, at opfange sikkerhedssignaler relateret til hjerte-kar-bivirkninger, metoder til at sammenligne forskellige grupper af lægemiddelbrugere for at få et mere relevant sammenligningsgrundlag og metoder til at prioritere blandt de sikkerhedssignaler, som screeningsstudierne giver anledning til.

Endvidere vil Anton Pottegård i projektet have fokus på en infrastruktur, der understøtter hurtig replikation af sikkerhedssignaler i eksterne data fra Norge og Holland.

Mulighed for langsigtet og nyskabende arbejde

Med gennemførslen af dette projekt vil der skabes ny viden, der kan åbne helt nye muligheder inden for forskningen i lægemiddelsikkerhed og som ultimativt kan føre til en bedre overvågning af lægemiddelsikkerheden på globalt plan.

- En Sapere Aude-bevilling giver mulighed for at prioritere det langsigtede og det nyskabende. Jeg er utrolig spændt på at komme i gang med projektet, som jeg virkelig tror vil kunne få stor indflydelse på hvordan vi arbejder med lægemidlers sikkerhed i fremtiden, siger Anton Pottegård.

- Konkret skal vi nu ud og have ansat en ny PhD-studerende og senere en postdoc., som skal arbejde sammen med mig og kollegaer i Norge og Holland om at få etableret et system hvor vi, på tværs af de tre lande, kan opfange og efterprøve nye signaler omkring brug af lægemidler og deres sikkerhed.

Læs mere om årets Sapere Aude-bevillinger.

Mød forskeren

Anton Pottegård er professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning og forskningsleder på Sygehusapotek Fyn.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 06.12.2021