Skip to main content
Sundhed

Jo længere amning, jo færre infektioner hos baby

Et nyt studie viser en beskyttende sammenhæng mellem amning og hospitalsindlæggelser for infektioner hos småbørn.

Af Marianne Lie Becker, , 01-02-2021

Et forskerhold fra Klinisk Institut og H.C. Andersen Børne- og Ungehospital på Odense Universitetshospital har undersøgt effekten af amningslængden på infektioner blandt børn.

– Cirka 25 procent af alle børn bliver indlagt på hospitalet med infektioner i de første leveår, især infektioner i øvre og nedre luftveje, for eksempel bronkitis og lungebetændelse, fortæller Steffen Husby, professor og forskningsleder på H.C. Andersen Børnehospital.

– Det er et overordentligt hyppigt problem, som har konsekvenser både for barnets trivsel og for samfundet, da forældrene ar fraværende fra deres job, når barnet er sygt.

Amning beskytter i helt op til tre år

Tidligere studier har primært set på infektioner i det første leveår, men i dette studie har forskerne inddraget data fra børn op til treårs-alderen. Det ser nemlig ud til, at amning måske kan beskytte barnet mod infektioner også efter, at barnet er fyldt et år.

Konklusioner fra studiet

  • Fuld amning i fire måneder halverer risikoen for indlæggelse med infektioner i barnets første leveår
  • Hver måneds amning ud over fire måneder sænker risikoen for indlæggelse med fire procent
  • Studiet antyder ikke behov for ændrede anbefalinger for amning og bør ikke være anledning til bekymring hos dem, der ikke ammer

Studiet er publiceret i tidsskriftet Pediatrics. Læs dele af artiklen og hør Steffen Husby fortælle om studiet på video .  

 I studiet blev længden af amning kortlagt ved hjælp af ugentlige SMS-spørgeskemaer sendt til ammende mødre. I spørgeskemaerne rapporterede mødrene om deres amning og om symptomer på infektion i hjemmet, som ikke nødvendigvis fører til lægekontakt.

Forskerne har desuden registreret indlæggelsesdata fra det nationale danske register.

 I alt deltog 815 børn i studiet og de blev fulgt fra fødslen og frem til cirka treårs-alderen.Fuld amning beskytter bedst

Generelt viser studiet, at øget varighed af amning medfører en nedsat risiko for at blive indlagt med infektioner. For hver måned, børnene blev ammet, faldt deres risiko med fem procent.

Især den fulde amning viste sig at være stærkt beskyttende. Blandt børn, der blev fuldt ammet i fire måneder eller mere, blev risikoen halveret sammenlignet med børn, som ikke blev ammet eller kun delvist blev ammet.

– Undersøgelsen understøtter de positive effekter af amning, især fuld amning. På linje med WHO anbefaler vi fuld amning. Når det er sagt, er det en befolkningsmæssig undersøgelse. For de der ikke kan amme, findes ernæringsmæssig fuldgod modermælkserstatning, så den enkelte skal ikke være bekymret, understreger Steffen Husby.

Især i det første leveår

Ifølge studiets resultater findes den beskyttende effekt af amning primært i det første leveår. Hvor fuldamning i mindst fire måneder halverede antallet af indlæggelser, reducerede hver måned med amning herefter hyppigheden af indlæggelser med fire procent.

 – Når vi opgjorde resultaterne på baggrund af typen af infektion, fandt vi, at amningen især beskyttede imod nedre luftvejsinfektioner såsom lungebetændelse, siger Steffen Husby.

 – Studiet viste ikke nedgang i andelen af dage med symptomer på infektion som løbenæse, hoste eller tynd mave. Som et uventet fund sås en let stigning i antallet af dage med feber, hvilket dog tilskrives tilfældigheder, da stigningen var meget lille og ikke kan understøttes biologisk.

 De nye resultater giver ikke umiddelbart anledning til, at forskerne anbefaler ændringer i praksis hos sundhedspersonale, men underbygger de anbefalinger om amning, som allerede findes.

Foto: Colourbox.

Mød forskeren

Steffen Husby er professor i pædiatri på Klinisk Institut og forskningsleder på H.C. Andersen Børnehospital.

Kontakt

Odense Børnekohorte

Odense Børnekohorte følger ca. 2000 mødre og deres børn fra graviditet til 18 år. Mere end 60 videnskabelige artikler er offentliggjort fra denne befolkningsundersøgelse.

Redaktionen afsluttet: 01.02.2021