Skip to main content

Bevilling fra Hjerteforeningen til translationel forskning på IMM

Forskere fra Institut for Molekylær Medicin vil undersøge, hvilken betydning proteinet emilin-1 har for forhøjet blodtryk og udvikling af udposninger på den store legemes-pulsåre.

Af Marianne Lie Becker, , 19-01-2021

Lektor Jane Stubbe fra Institut for Molekylær Medicin har sammen med ph.d.-studerende Emilie Grupe, lektor Per Svenningsen, professor Boye L. Jensen og professor Jes Lindholt (OUH) modtaget en bevilling på 861.000 kroner til et translationelt forskningsprojekt, hvor de vil lede efter sygdomsmekanismer i dyremodeller og teste, om det også gør sig gældende hos mennesker

Projektet hedder oversat til dansk: ”Betydningen af elastin-mikrofibril-interface-lokaliseret protein-1, Emilin-1, på udviklingen og regulering af blodtrykket”

4-5 procent af ældre mænd får udposninger på hovedpulsåren

En kronisk udposning på hovedpulsåren, kaldet abdominalt aorta aneurisme (AAA) er forårsaget af små brud i blodårens skelet. Dette starter en vedvarende betændelsestilstand hvor blodårens væg langsomt nedbrydes og dermed svækkes. Sygdommen rammer omkring 4-5 procent af ældre mænd.

Blandt risikofaktorerne er rygning, inaktivitet, forhøjet blodtryk, eller at man er genetisk disponeret. Udposningen udvikles uden symptomer og derfor dør mange, når blodåren pludselig brister.

Der findes ingen effektiv medicinsk behandling, så når udposningen opdages, følges væksten af udposningen, til den bliver så stor, at der er risiko for at den brister. På det tidspunkt tilbydes patienten en operation, hvor en ”protese” indsættes i den udspilede pulsåre.

Lavt niveau af emilin-1 kan måske føre til udposninger

Blodårens væg består af struktur-proteiner, heriblandt et protein ved navn emilin-1. Emilin-1 spiller en central rolle ved sammenknytning af blodårens komponenter og regulerer signalmolekylet ”transforming growth factor (TGF)-beta”, som blandt andet bidrager til reguleringen af blodtrykket.

Studier har vist, at lave niveauer af emilin-1 i blodåren medfører forhøjet blodtryk og ændringer i karvæggens struktur, som vi mener kan lede til udvikling af udposninger på hovedpulsåren, fortæller Jane Stubbe.

- Vi har i vores eksperimentelle modeller for udvikling af disse udposninger set et fald i emilin-1 når der sammenlignes s med en rask pulsåre og vi ved, at faldende emilin-1 i karvæggen hos mennesker er associeret med hurtigt voksende udposninger.

Et studie i tre dele

Jane Stubbe og hendes forskerkolleger på IMM og OUH vil i studiet, som de har fået bevilget penge til, se på proteinet emilin-1 fra tre vinkler:

  1.  Undersøge om faldende mængder af emilin-1 og stigende mængder af TGF-beta i blodprøver fra patienter med voksende udposninger fra et tidligere studie (VIVA studiet), kan forudsige patienters sygdomsudvikling, væksthastighed, behov for operation og dødsfald.
  2. Undersøge om en mus, som forskerne genmanipulerer til at øge dannelsen af emilin-1 i blodårens muskelceller, bliver beskyttet mod dannelse af disse udposninger på hovedpulsåren.
  3. Teste om en ny behandlingsmetode ved brug af nanopartikler fyldt med emilin-1 designet til at binde til den udspilede pulsåre, vil mindske disse udposninger.

Ny viden giver mulighed for ny behandling

- Dette projekt vil give os ny viden om, hvilken rolle emilin-1 spiller i dannelsen af kroniske udposninger på hovedpulsåren og for reguleringen af blodtrykket. Således kan denne viden danne grundlag for nye behandlingsmuligheder, der kan forberede livskvaliteten og overlevelsesmuligheder for denne patientgruppe og potentielt forhindre den ikke ufarlige kirurgiske behandling, siger Jane Stubbe.

Projektet og dets resultater vil ydermere give ny og større indsigt i emilin-1’s signaleringsveje og dens regulerende rolle af signalmolekylets TGF-betas funktion.

- Det kan hjælpe til at få en større forståelse for nye mekanismer, der kan føre til udvikling af forhøjet blodtryk og de følgesygdomme denne tilstand medfører; heriblandt dannelse af udposninger på hovedpulsåren.

Mød forskeren

Jane Stubbe er lektor ved Institut for Molekylær Medicin.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 19.01.2021