Skip to main content

Syddanske sygehuse får status af universitetshospital

Det er en styrkelse af den regionale forskning, når alle de syddanske sygehuse nu får status af universitetshospital. Den styrkede forskning er også en god nyhed for borgere og patienter.

Der er god grund til at juble for både forskere og patienter, når de syddanske sygehuse fra januar får status af universitetshospital.
Det sker under navnet Syddansk Universitetshospital.

Syddansk Universitetshospital er ikke ét hospital. Det er en organisatorisk ramme, der fremover vil være omkring forskning i Region Syddanmark.
Rammen dækker over den forskning, der sker i samspil mellem regionens sygehuse og Syddansk Universitet. Den nye status af universitetshospital er et kvalitetsstempel af forskningen, og så kommer den til at give en række fordele.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:
- I Region Syddanmark arbejder vi for at spille en aktiv rolle i forskning. Syddansk Universitetshospital giver den syddanske forskning rigtig gode vilkår. OUH er stadig vores forskningsflagskib, men med organiseringen her styrker vi forskningsmiljøerne på de øvrige sygehuse. Det er også rigtig godt nyt for patienterne.

Fordele for forskning

En status af universitetshospital får man ikke bare smidt i nakken. Den fordrer, at der sker forskning af høj kvalitet, som Syddansk Universitet gerne vil associeres med.

Ole Skøtt, sundhedsdekan på Syddansk Universitet, siger:
- At give betegnelsen Syddansk Universitetshospital til samtlige sygehuse i Region Syddanmark er et tegn på anerkendelse af den forskning, der foregår på sygehusene. Forskningen er på så højt et niveau, at det nu er legitimt for SDU, at sygehusene betegnes sådan. Og så peger det også hen mod en yderligere styrkelse af forskningen på sygehusene, hvor investeringer i forskning og den deraf følgende patientbehandling kommer yderligere i fokus.

For forskerne på regionens sygehuse betyder den nye status, at de får nemmere ved at samarbejde med udenlandske universitetshospitaler, de får bedre muligheder for at tiltrække dygtige kollegaer, ligesom de også får nemmere ved at tiltrække økonomisk støtte til forskningen.

Signalerer uddannelsesfokus

Det er en god nyhed for patienterne, at forskningsmiljøerne på alle regionens sygehuse styrkes, da god behandling ofte beror på god forskning. Men udover at være godt for patienter og forskningsmiljøer, så er der også en stor uddannelsesmæssig signalværdi i den nye status.

Formand for Region Syddanmarks sundhedsudvalg, Poul-Erik Svendsen (S), siger:
- Forskning spiller en stor rolle i sundhedsvæsenet, men det gør uddannelse også. Uden uddannelse af dygtige læger og specialister, så ville sundhedsvæsenet ikke være, hvad det er i dag. I ordet ’universitetshospital’ ligger der også et signal om, at der er læger under uddannelse i hele vores region, og at alle de regionale sygehuse kan tilbyde meget i forhold til at få et godt fagligt fundament.

Fakta om Syddansk Universitetshospital

Syddansk Universitetshospital er ikke ét hospital. Det er den organisatoriske ramme, der fremover er omkring samarbejdet mellem de syddanske sygehuse og SDU.

Rammen dækker over den forskning, der sker på de syddanske sygehuse i samarbejde med Institut for Regional Sundhedsforskning og Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

På Odense Universitetshospital foregår der forskning af høj kvalitet og stor kvantitet. På de øvrige sygehuse i regionen er kvaliteten også høj, men kvantiteten er noget mindre. Det er den kvalitet, som nu får bedre muligheder for at få anerkendelse og økonomisk støtte. Mange eksterne fonde støtter kun forskning fra universitetshospitaler.

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 27.11.2018