Skip to main content

Syddansk Universitet og University College Lillebælt styrker ryg- og nakkeforskning med nyt professorat

Per Kjær er udnævnt til professor i muskuloskeletal forskning med fokus på ryg- og nakke. Professoratet er et partnerskab mellem Institut for Idræt og Biomekanik, SDU og UCL. Professoratet knytter institutionerne tættere sammen og betyder et løft til den allerede omfattende forskning til glæde for mange danskere.

Per Kjær tiltræder 1. februar 2018 et professorat i muskuloskeletal forskning med fokus på ryg- og nakkelidelser. Professoratet er et partnerskab mellem Institut for Idræt og Biomekanik på SDU og UCL. Professoratet skal udfolde sig i forskningsenheden for klinisk biomekanik på SDU og vidensfeltet sundhed på UCL i nær tilknytning til Center for Sundhed i Muskler og Led på SDU. Professor Per Kjær skal styrke og udvikle fælles forskningsplaner mellem de to institutioner, styrke underviserne på UCL i forhold til implementering af nyeste forskning om ryg og nakke, og han skal involvere undervisere og studerende i ny forskning på ryg- og nakkeområdet. SDU huser Danmarks eneste kandidatuddannelse i fysioterapi, og professoratet knytter dermed fysioterapeuters grunduddannelse på UCL tættere sammen med kandidatuddannelsen på SDU.

Der er store forventninger til det nye initiativ og institutleder for Idræt og Biomekanik Jørgen Povlsen udtaler: ”Jeg er glad og stolt over, at vi har indgået et forpligtende samarbejde med UCL. Det nye professorat er et resultat af arbejdet med at etablere strategiske og langtidsholdbare partnerskaber mellem forskningsmiljøer, og en naturlig forlængelse af det tætte samarbejde som Institut for Idræt og Biomekanik på SDU har med UCL”.

Professor og forskningsleder Jan Hartvigsen tilføjer: ”Med det ny professorat bygger vi bro mellem to store og velfungerende institutioner og mellem faggrupper. På Institut for Idræt og Biomekanik og ved Center for Sundhed i Muskler og Led arbejder mere end 50 forskere med forskellige faglige baggrunde sammen om at løse et af vor tids største folkesundhedsproblemer nemlig smerter og funktionsindskrænkning i muskler og led. Nu sætter vi turbo på. Jeg er sikker på, at vi i de kommende år vil levere videnskabelige gennembrud til glæde for rigtig mange danskere og for det danske samfund”

Rektor Erik Knudsen, UCL siger: ”Vi ser frem til samarbejdet om udvikling af et fælles forskningsprogram med fokus på diagnostik og behandling af nakke- og ryglidelser. Der er ingen tvivl om, at målrettet og fælles forskning på området vil medføre et betydeligt kompetenceløft for fysioterapeutuddannelsen på UCL, og det vil bidrage til, at uddannelsen kommer i front nationalt og internationalt i forhold til, at generere og omsætte viden om forebyggelse og behandling af nakke- og ryglidelser. Samarbejdet kan bidrage til at viden i højere grad inddrages i uddannelserne og i praksis til gavn for borgerne både i relation til forebyggelse og rehabilitering”.

Professor Per Kjær kommer fra en stilling som lektor på Institut for Idræt og Biomekanik. Han har en baggrund som fysioterapeut med mange års klinisk erfaring i behandling af personer med ryg- og nakkelidelser. Per Kjær har desuden stor erfaring med at udarbejde og implementere kliniske retningslinjer på ryg- og nakkeområdet, forskning i årsager til ondt ryggen, især på baggrund af MR skanningsstudier, og i anvendelse af teknologi i rehabilitering.

Per Kjær tog oprindeligt en magistergrad i fysioterapi fra Karolinska Instituttet i Stockholm, hvilket blev springbrættet til en forskeruddannelse på SDU via Rygcentret i Ringe.

Efter afsluttet ph.d.-grad i 2005 arbejdede Per Kjær dels på klinik, dels som forsker på Rygcenter Syddanmark, som udviklingskonsulent på University College Lillebælt og siden 2009 som lektor på SDU. Omdrejningspunktet har været at forstå ondt i ryggen gennem befolkningsundersøgelsen Fynske Rygge, som Per Kjær har ledet siden 2000. Sammenhængen mellem det man ser på MR-skanning og ondt i ryggen, herunder de såkaldte Modicforandringer, har været fokus, og Per Kjær har bidraget til forståelsen af relevante MR-fund. Et andet vigtigt område for Per Kjær har været at bringe forskning til klinikken gennem kliniske retningslinjer og udbredelse af resultater fra disse via workshops på klinikker og temadage.

Endelig har Per Kjær været leder af arbejdsgruppen om rehabiliterende træning i projektet patient@home, hvor der har været fokus på teknologi i rehabilitering. Aktuelt er Per Kjær involveret i udvikling af en app til håndtering af rygbesvær i det EU-støttede projekt SelvBACK og med til at udvikle GLA:D® Ryg, som er en evidensbaseret intervention for personer med rygsmerter.

 

Mød forskeren

Lektor, fysioterapeut, Magister, PhD ved Klinisk Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 25.01.2018