Skip to main content

Professor i rygsmerter på SDU

Kiropraktor ph.d. Alice Kongsted (45) er pr 1. november udnævnt til professor ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU med særlige opgaver inden for muskel- og skeletal forskning i primærsektoren, herunder landets kiropraktor- og fysioterapiklinikker.

Hun skal være med til at styrke SDU’s forskning på dette område især med fokus på rygsmerter. Derud over bliver det en opgave for hende at styrke rekrutteringen og udviklingen af nye forskningstalenter.

Alice Kongsted har selv været med til at sætte fokus på dette område, da hun sammen med en række medforfattere for nyligt i en artikelserie i det prestigefyldte tidsskrift, The Lancet, fremhævede, at rygsmerter på verdensplan er den førende årsag til at mennesker lever med nedsat funktion; og at negative følger af rygsmerter er et voksende problem, der stort set overses. Brugen af potentielt skadelige behandlinger, herunder morfin, er tilmed stigende, mens anbefalede behandlinger ikke kommer ret mange til gode.

Etableringen af det nye professorat, der er et partnerskab mellem Institut for Idræt og Biomekanik på SDU og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, rammer dermed lige ned i én af vores allerstørste sundhedsmæssige udfordringer.

Hovedfokus for Alice Kongsteds forskning er, hvordan patienter med rygsmerter bedst hjælpes i primær praksis. Det omfatter dels at undersøge faktorer af betydning for, om patienter udvikler langvarig funktionsnedsættelse, og dels projekter der ser på, hvordan patienterne kan lære at hjælpe sig selv gennem de tilbud, patienter får i primær praksis.

- Patientuddannelse, vejledt træning og manuel behandling har positive effekter på rygsmerter, men vi har behov for at forstå mere om, hvordan de effekter fremkommer og hvilke patienter, der har glæde af dem” udtaler den nyudnævnte professor, og fortsætter:  meget tyder på, at man begrænses mindre af sin ryg, hvis man selv oplever at kunne påvirke sine smerter, så patienters forståelse af rygsmerter og udvikling af ”ryg-selvtillid” er noget af det, vi vil fokusere på de kommende år.

Ud over de forskningsrelaterede opgaver og undervisning af instituttets studerende, er det en del af opdraget for det nye professorat at understøtte rekruttering og udvikling af nye forskningstalenter.

Jan Hartvigsen, professor og forskningsleder på Institut for Idræt og Biomekanik, udtaler i anledning af udnævnelsen:
- Alice Kongsted er en fremragende og produktiv forsker, som vil bidrage væsentligt til udviklingen af vores tværfaglige Center for Muscle and Joint Health til glæde for de mange mennesker med smerter og funktionstab i ryggen. Alice er desuden en stærk kommunikator, hvilket er en vigtig egenskab i moderne forskning. Med udnævnelsen sender både Syddansk Universitet og Kiropraktorfonden et stærkt signal om, at man vil fortsætte det gode samarbejde inden for dette vigtige område.

Alice Kongsted er uddannet kiropraktor fra SDU i 1999 og var dermed del af den første årgang kiropraktorer uddannet i Danmark. Hun er nu den første danskuddannede kiropraktor, der udnævnes til professor. Hun har publiceret mere end 60 videnskabelige artikler i samarbejde med et stærkt netværk af danske og internationale kolleger. Hun underviser bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende og har holdt en lang række kurser og foredrag for klinikere. Aktuelt sker en del af den undervisning gennem projektet GLA:D® Ryg, der uddanner fysioterapeuter og kiropraktorer i at levere patientuddannelse og vejledt træning til patienter med lændesmerter.

Alice Kongsted er medlem af Editorial Board for tidsskriftet ”Chiropractic and Manual Therapies” og Associate Editor på ”BMC Musculoskeletal Disorders”. Hun har desuden været meget aktiv i Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af fire nationale kliniske retningslinjer for behandling af nakke- og rygproblemer.

Professoratet er støttet af en bevilling fra Kiropraktorfonden, der er et partnerskab mellem Dansk Kiropraktor Forening og Danske Regioner under overenskomsten mellem de to parter.

Mød forskeren

Alice Kongsted, professor ved Institut for Idræt og Biomekanik, SDU.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 10.10.2018