Skip to main content

Pesticid godkendt ved en fejl

Professor Philippe Grandjean, SDU, har sammen med to svenske kolleger fra Karolinska Instituttet undersøgt EU's mest anvendte såkaldte organofosfat, chlorpyrifos - et sprøjtemiddel, der benyttes i 20 EU-lande. Sprøjtemidlet kan derfor forekomme som forurening i ikke-økologisk frugt og grønt.

De seneste års undersøgelser tyder stærkt på, at stoffet er skadeligt for hjernens udvikling hos børn. Men stoffet er godkendt, men bruges dog ikke i Danmark. Alligevel findes det i langt de fleste urinprøver fra danske børn.

Stoffet blev godkendt efter en test på rotter, der frikendte det for at kunne skade hjernens udvikling. Forskergruppen har derfor gennemgået afprøvningen, som var rekvireret af producenten. Her fandt forskerne nogle alvorlige fejl og mangler, som ikke var omtalt i firmaets resumé af testen.

Uden at pege fingre, påviser forskerne nu alvorlige fejl og misvisende konklusioner, som burde have medført nærmere undersøgelse eller afvisning af en godkendelse. For at pesticider skal godkendes af myndighederne, skal deres sikkerhed og eventuelle risici for menneskers sundhed vurderes. Normalt er det firmaet, der fremstiller pesticidet, som betaler for og udstikker krav til laboratoriernes dyreforsøg, der indgår som grundlag for evalueringen.

Ifølge konklusionen fra testlaboratoriet blev der ikke observeret nogen virkninger på udviklingen af nervesystemet, selv ved høje doser. At der måtte være noget galt, kunne ses ud fra resultatet af laboratoriets parallelle undersøgelse af bly, som mod forventning fandtes ikke at skade hjernen.

Påvirker hjernens udvikling

Da det dansk-svenske forskerhold analyserede de rå data fra laboratoriet, fandt de, at tegn på skader på hjernens udvikling hos rotteungerne ikke var rapporteret i undersøgelsens konklusion, der blev anvendt som udgangspunkt for godkendelsen af chlorpyrifos.

Omfattende uafhængig forskning har tidligere peget på, at chlorpyrifos påvirker hjernens udvikling negativt, herunder med en lavere IQ hos børn til følge; selv ved de lave doser, som befolkningen generelt er udsat for gennem kosten.

- Den konklusion, vi skitserer, er, at der er en risiko for, at resultaterne fra virksomhedsfinansierede toksicitetsundersøgelser ikke vil blive rapporteret korrekt. Dette påvirker myndighedernes muligheder for at evaluere pesticider på en sikker og pålidelig måde. Vi konkluderer også, at uafhængig akademisk forskning skal gives højere status i evalueringen af kemiske stoffers sikkerhed, siger forskerne.

Forskerne har ikke modtaget ekstern finansiering til denne undersøgelse.

Læs hele artiklen Safety of Safety Evaluation of Pesticides: developmental neurotoxicity of chlorpyrifos and chlorpyrifos-methyl

Mød forskeren

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 16.11.2018