Skip to main content

Nyt professorat i diabetes hos gravide i Odense

Overlæge ph.d. Dorte Møller Jensen, Odense Universitetshospital er blevet udnævnt til klinisk professor ved Klinisk Institut, SDU. Professoratet ligger inden for graviditet, diabetes og fedme ved Steno Diabetes Center Odense og forskningsenheden for gynækologi og obstetrik.

Dorte Møller Jensen har gennem en årrække, i tæt samarbejde med forskerkolleger fra Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på OUH og de øvrige nationale centre, udført omfattende kliniske studier af gravide med overvægt og diabetes, og hvilke konsekvenser dette har for både mødre og børn. Børnene har for eksempel selv større risiko for at udvikle diabetes, fedme og andre sygdomme senere i livet.

 

Dorte Møller Jensens fremtidige forskning vil tage sigte på at undersøge, hvilke mekanismer, der ligger til grund for børnenes øgede risiko, at optimere screeningen for graviditetsdiabetes samt at udvikle de bedst mulige forebyggelsesstrategier for både mor og barn i relation til senere udvikling af diabetes.

 

Siden 2013 har Dorte Møller Jensen været leder af forskeruddannelsesprogrammet ”Diabetes and Metabolism” ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU, og i 2012-17 var hun medlem af uddannelseskommiteen ved Dansk Diabetes Akademi. Hun har vejledt fem afsluttede ph.d.- forløb, seks prægraduate og et post doc-forløb.

 

Dorte Møller Jensen har fra 2016 været bestyrelsesmedlem i det europæiske selskab DPSG (Diabetic Pregnancy Study Group) og er herudover medlem af flere internationale forskningskonsortier, herunder et stort EU-projekt til forebyggelse af graviditetsdiabetes gennem livsstilsintervention i graviditeten.

 

Dorte Møller Jensen bor i Odense. Hun er gift med Henrik Møller Jensen, som underviser i musik og kor, og sammen har de to børn på 18 og 21 år.

Mød forskeren

Dorte Møller Jensen, klinisk professor ved Klinisk Institut, SDU

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 01.06.2018