Skip to main content

Ny professor i godartede blodsygdomme

Henrik Frederiksen er ansat som ny klinisk professor og specialeansvarlig overlæge i godartede blodsygdomme på Hæmatologisk Afdeling, OUH og Klinisk Institut, SDU.

Henrik Frederiksen har siden 2012 været ansat som overlæge på samme afdeling og som lektor ved Klinisk Institut ved SDU. Foruden det kliniske ekspertområde i godartede blodsygdomme varetager han også det faglige ansvar for behandling og opfølgning af visse kroniske leukæmier. Hans forskning fokuserer især på hæmatologiske sygdommes hyppighed og komplikationer.

Direktør Kim Brixen, OUH og institutleder Kirsten Ohm Kyvik, Klinisk Institut, SDU ser frem til opbygningen af forskningsområdet på OUH og SDU.

Henrik Frederiksen er 51 år, speciallæge i hæmatologi siden 2010, og ph.d. fra SDU i genetisk epidemiologi i 2003. Han er forfatter til mere end 70 videnskabelige artikler, tre lærebogskapitler og er vejleder for seks afsluttede og igangværende ph.d.-forløb. Han har desuden siden 2013 været formand for hæmatologisk fælles DMCG, forretningsudvalgsmedlem i Dansk Kræftforum og siden 2017 også formand for Dansk Hæmatologisk Selskab.

Privat er han gift med Marie Louise Frederiksen, der er alment praktiserende læge, og sammen har de tre voksne børn.

Mød forskeren

Henrik Frederiksen, klinisk professor, Hæmatologisk afdeling, Klinisk Institut, SDU.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 21.03.2018