Skip to main content

Ny professor i abdominal radiologi

Søren R. Rafaelsen er ansat som ny klinisk professor i røntgenundersøgelse og -diagnostik af mave-tarmsygdomme på røntgenafdelingen, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt og Institut for Regional sundhedsforskning, SDU.

Søren R. Rafaelsen har siden 1998 været ansat som overlæge på røntgenafdelingen på Vejle Sygehus og siden 2007 tillige været ansat som forskningslektor ved Institut For Regional Sundhedsforskning ved SDU.

Foruden det kliniske ekspertområde i abdominal radiologi, forsker han tillige i billeddiagnostik af kolorektal (tyktarms-) cancer. Forskningsområdet for arbejdet inkluderer blandt andet anvendeligheden af diffusions vægtet MR skanning som biomarkør for kolorektal cancer og dermed evaluere om det er muligt på et tidligt tidspunkt kan afgøres om den valgte behandling er effektiv. Ved diffusion måles molekylernes bevægelse i svulstvævet. Cancercellerne i svulsten vil hæmme diffusionen, og det kan måles med den nye MR-teknik.

Søren R. Rafaelsen er 58 år, speciallæge i radiologi siden 1996, og sin inden autorisation som speciallæge har han bl.a. været forskningsassistent ved Kræftens Bekæmpelse, OUH. Han forsvarede sin doktordisputats fra SDU om ”Ultralyddiagnostik ved kolorektal cancer” i 2014.

I 2015 fik han tilkendt europæisk subspecialistanerkendelse i abdominal radiologi. Han er forfatter til mere end 70 videnskabelige artikler, otte lærebogskapitler og har afholdt over 100 foredrag i ind- og udland. Han er tillige vejleder for afsluttede og igangværende ph.d.-forløb.

Han modtog sammen med sine medforfattere sidste år en guldmedalje for bedste artikel i European Radiology. Søren R. Rafaelsen blev i januar valgt som formand for det danske ultralydsselskab. Han har siden 2001 været fellow ved det europæiske abdominale røntgenselskab, hvor han også er dansk repræsentant.

Han er født (18.juli 1959) og opvokset i Barrit Stationsby ved Juelsminde. Hanblev student fra Horsens Statsskole 1978 og cand.med. fra Aarhus universitet i 1985. Søren Rafaelsenbor i Vejle med sin hustru Trine Fyn Rafaelsen, der er lærer og næstformand i Vejle Lærerkreds, sammen har de to voksne børn, Cecilie som er cand.mag. i Europastudier og bosat i Rotterdam, og Tobias som er cand.mag. i filosofi og bor i Aarhus. Fritiden tilbringes i huset i Sæby og i havkajakken på fjorden. Parret holder af at rejse, gerne til Italien, operaens hjemland.

Mød forskeren

Søren Rafaelsen, klinisk professor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 19.04.2018