Skip to main content

Ny ph.d.-skoleleder på Sundhedsvidenskab

Professor, ph.d. Christian Godballe er udnævnt til leder af Ph.d.-skolen på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU pr. 1 oktober.

Christian Godballe (58) udfører klinisk forskning inden for hoved-halskræft og øvrige hoved-halskirurgiske områder. Han er fungerende specialeansvarlig overlæge og professor ved Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F, Odense Universitetshospital (OUH) og Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU). Han har undervist medicinske studenter gennem mere end 25 år og har i samme periode været vejleder for adskillige ph.d.-projekter, hvilket har givet lyst til at gå dybere ind i arbejdet omkring drift og videre udvikling af den velfungerende ph.d.-skole på Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, SDU.

– Jeg ser frem til at overtage posten som ph.d.-skoleleder, fordi jeg værdsætter forskning, undervisning og vejledning og med den nye post kan jeg bidrage til en god videnskabelig uddannelse af fakultetets forskere,” fortæller Christian Godballe.

Christian Godballe er i sin forskning ansvarlig for etablering af flere regionale og nationale forskningsdatabaser inden for hoved-halskræft og halskirurgi. Mulighederne for databaserelateret forskning er særdeles gunstige i Danmark og resultaterne fra de etablerede databaser giver vigtig viden, som kan anvendes i den fremtidige behandlingsstrategi.

Christian Godballe har været tilknyttet Odense Universitetshospital siden 1988, hvor han fik sin lægeeksamen fra Syddansk Universitet. I 1998 opnåede han en ph.d.-grad og fra 2008 til 2013 har han været ansat i en kombinationsstilling som forskningslektor og specialeansvarlig overlæge. Siden 2013 har Christian Godballe været professor. Han har indtil videre nået en videnskabelig produktion på 139 publikationer (Web of Science) i internationale og nationale videnskabelige tidsskrifter.

Christian Godballe afløser Hans Jørn Kolmos på posten, som han har bestridt siden 2002. Under Hans Jørn Kolmos’ ledelse har mere en 1.000 ph.d.-studerende gennemført deres uddannelse.

Der holdes tiltrædelses- og afskedsreception den 28. september, kl. 14-16, J.B. Winsløws Vej 19, lokale 19.04. Tilmelding senest den 21. september til phd@health.sdu.dk

Mød forskeren

Christian Godballe, klinisk lektor ved Oto-rhino-laryngologi, Klinisk Institut, SDU.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 30.08.2018