Skip to main content

Hjælp til medicin efter udskrivelse giver færre genindlæggelser

Ny forskning fra SDU og OUH viser, at hver tiende genindlæggelse kan spares, hvis en farmaceut følger patienten og medicineringen efter udskrivelsen.

Mange nyudskrevne patienter får inden for kort tid igen behov for et ophold på sygehuset.

Nu har et nyt studie undersøgt, om hjælp fra en farmaceut før, under og efter udskrivelsen kan hjælpe patienterne med at holde hospitalet stangen. I forsøget holdt farmaceuten, som er ekspert i lægemidler, en samtale med patienten før udskrivelsen, hvor alt medicin blev afstemt og opdateret.

Under udskrivelsen hjalp farmaceuten med overleveringen til egen læge og efterfølgende blev der fulgt op med patient, apotek og eventuel hjemmepleje og plejehjem efter behov.

Tydelig gevinst at hente

– I studiet har vi undersøgt 1500 patienter, og det viste tydeligt, at der er en gevinst at hente, idet der er et klart fald i antallet af indlæggelser og skadestuebesøg hos de patienter, hvor farmaceuten har fulgt dem ud i deres hverdag i forhold til gruppen af patienter, som modtager den behandling, som sygehuset giver i dag, siger professor Jesper Hallas, som er en af forskerne bag undersøgelsen.

Alt i alt kunne et par timers arbejde fra farmaceuten med hver patient forhindre hver 11 genindlæggelse indenfor de næste seks måneder. 

Undersøgelsen viser dog også, at kun den ret omfattende ydelse, hvor patienterne bliver fulgt hele vejen har en klar effekt på genindlæggelsen.

Der skal fokus på hele forløbet

– Vores studie viser, at der ikke er nogle lette løsninger. Hvis vi skal mindske antallet af genindlæggelser skal vi have fokus på hele forløbet og for eksempel ikke bare hjælpe med at gennemgå patientens medicin. Derfor viser vores studie, at vi både skal sætte øget fokus på medicinering, på samarbejde mellem sundhedspersonale i forbindelse med patienters udskrivelse og på overgangen til egen læge, hvis vi skal forbedre patientens medicinerings- og sygdomsforløb, siger Lene Vestergaard Ravn-Nielsen, der ligeledes er medforfatter på den nye undersøgelse.

Studiet er lavet i et samarbejde mellem Sygehusapotek Fyn på Odense Universitetshospital og Klinisk Farmakologi og Farmaci på Syddansk Universitet, og er netop blevet publiceret i det anerkendte internationale tidsskrift JAMA Internal Medicine.

Mød forskeren

Jesper Hallas, professor ved Klinisk Farmakologi og Farmaci, SDU.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 02.03.2018