Skip to main content
DA / EN

Ny adjungeret professor

Klinisk Universitet, Syddansk Universitet har udpeget humanbiolog Dr. Julia Reichelt som adjungeret professor ved Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital.

Julia Reichelt, som er 53 år gammel, er seniorforsker ved EB Huset i Salzburg, Østrig, hvor hun har været forskningsleder siden 2015. Forud herfor var hun ansat som underviser og forsker ved universitetet i Newcastle. Hun leder i dag et ekspertcenter for arvelige hudsygdomme med fokus på epidermolysis bullosa, som arbejder indenfor rammerne af det europæiske referencenetværk ERN-Skin.

Samarbejdet med hudafdelingen i Odense vil fokusere på translational forskning indenfor sjældne og komplekse arvelige hudsygdomme, med fokus på de keratin-associerede tilstande som epidermolysis bullosa simplex og epidermolytisk ichthyosis. Dr. Reichelt og hendes forskerteam arbejder med regulering af stamceller fra huden og genterapi ved hjælp af gen-editering. Sidste år var hun medforfatter på en artikel i Nature, som viste at autologe transgene keratinocytkulturer kunne regenerere hele huden på en 7-årig dreng, som led af en livstruende form for epidermolysis bullosa.

Julia Reichelt kommenterer:
- At blive udnævnt som adjungeret professor ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU er en stor ære, og jeg ser frem til at skabe frugtbare og varige samarbejder mellem Odense og Salzburg i de kommende år. Der er excellente muligheder for samarbejdsprojekter særligt indenfor området med sjældne arvelige hudsygdomme, såvel basal som klinisk forskning. Jeg ser særligt frem til at møde studerende på SDU og samarbejde omkring udveksling af yngre forskere og klinikere.

Forskningsleder og professor Anette Bygum fra Hudafdeling I og Allergicentret, ser også meget frem til det nye samarbejde, som vil kunne styrke hudafdelingens position I ERN-Skin.

Mød forskeren

Julie Reichelt, adjungeret professor ved Hudafdeling I og Allergicentret, OUH og Klinisk Institut

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 08.10.2018