Skip to main content
DA / EN

Visionært nyt nationalt fodboldcenter i støbeskeen

DBU, Foreningen af Lokalunioner, Divisionsforeningen, SDU og Odense Kommune deler visionen om et ambitiøst nationalt fodboldcenter. Centeret, der får en unik placering ved Syddansk Universitet, skal løfte nogle af samfundets udfordringer, samle viden og udvikle fodbolden til gavn for alle.

Et nyt og unikt strategisk samarbejde skal sammen skabe et ambitiøst nationalt fodboldcenter – det første af sin slags placeret sammen med et universitet ikke kun i Danmark men i Europa. De fem strategiske partnere - DBU, Foreningen af Lokalunioner, Divisionsforeningen, SDU og Odense Kommune – deler alle visionen om et landsdækkende fodboldcenter, der skal sikre indsigt, viden og udvikling af både bredden og eliten i dansk fodbold.

”DBU’s bestyrelse har besluttet at gå ind i arbejdet med et nyt, nationalt fodboldcenter og med at skabe de økonomiske rammer for etableringen. Fodboldcentret skal understøtte arbejdet med en ny, national sportslig vision med fokus på spiller- og talentudvikling på tværs af køn, landshold, klubber og alle andre dele af dansk fodbold. Fodbold udvikler sig både teknisk, kulturelt og kommercielt, og med et nyt stærkt fodboldscenter har vi de ideelle rammer for at forske, træne og udforske fodboldens mange perspektiver og skrue på de parametre vi kan i forhold til den internationale konkurrence,” siger Kenneth Reeh, der er vicedirektør i DBU og DBU’s tovholder på projektet.

Han suppleres af Claus Gramm Pedersen, administrationschef i DBU Fyn:
”Centeret vil få en afgørende betydning for alle hjørner af dansk fodbold og de mange børn, unge og ældre, der hver dag enten på banen eller som frivillig bruger tid på den sport, vi alle elsker. Dette er et vigtigt skridt for hele fodboldddanmark på tværs af alder, køn og niveau,” siger Claus Gramm Pedersen, der ligeledes er sekretær for Foreningen af Lokalunioner.

Fodboldcenteret med beliggenhed  ved SDU's campus i Odense skal i deres arbejde være med til at få flere danskere ud på den lokale grønsvær, gøre både Sofie i 5. klasse og voksne Fodbold Fitness-spillere sundere i hverdagen samt styrke Danmarks internationale konkurrenceevne ved at skabe optimale rammer for Danmarks største talenter.

”Det er rigtig positivt, at fodbolddanmark har valgt at kigge mod Odense, hvor vi kan tilbyde et forskningsmiljø i topklasse, en placering lige midt i landet og en stor mængde engagerede mennesker i byens mange fodboldklubber. Der er gode tanker og visioner bag det nationale fodboldcenter, som jeg håber, at vi vil kunne byde velkommen til Odense, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

I projektplanen ligger allerede konkrete tegninger på både opførslen af et multifunktionelt stadion samt et højteknologisk Fodbold-exploratorium, samt andre tilgængelige og moderne forsknings- og analysefaciliteter, der sætter fodboldfaglighed, udvikling og innovation i centrum.
I Odenses By- og Kulturforvaltning er rådmand Jane Jegind (V) stolt over, at Odense måske kan blive hjemsted for et nationalt fodboldcenter, der vil være unikt i europæisk sammenhæng, idet det vil favne både bredden og eliten.

”Odense er en fodboldby med store traditioner og en by med ambitioner om at være et vækst- og videnscentrum i Danmark. Derfor er vi utrolig stolte af, at dette stærke center indenfor verdens største sportsgren måske kan blive etableret i Odense, og jeg er sikker på, at det i givet fald vil løfte dansk fodbold både nationalt og internationalt - og det vil også inspirere og gavne vores mange lokale fodboldspillere,” siger Jane Jegind. 

Det er første gang, at fem så centrale og ligeværdige aktører er enige om i fællesskab at etablere et nationalt videns- og fodboldcenter, hvor det handler om at skabe en endnu større fodboldfaglig viden gennem innovation og forskning. På SDU er samarbejdet forankret ved Institut for Idræt og Biomekanik. Et institut, der sidste år blev kåret til verdens sjette bedste idrætsinstitut blandt mere end 400 idrætsinstitutter på den anerkendte Shanghai Ranking liste. 

”Instituttet og SDU har fodbold som et strategisk satsningsområde og ansatte i september 2016 professor Peter Krustrup til at løfte området. Vi vil også på dette område være i den absolutte verdenselite og det nære og givtige samarbejde med de øvrige parter vil være med til at understøtte denne ambition,” siger Institutleder Jørgen Povlsen fra Institut for Idræt og Biomekanik på SDU.

Centeret vil ikke alene komme den brede befolkning til gavn. Også dansk elitefodbold på hhv. herre- og kvindesiden vil få glæde af centeret, mener Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen:
”Det er et unikt samarbejde, der bidrager til at højne den professionelle konkurrenceevne. Dansk professionel fodbold har i flere år satset på systematisk at forbedre talentudviklingen – og et nationalt fodboldcenter vil være et fantastisk næste skridt i den retning. Danmarks evne til at bringe et højt vidensniveau i praktisk anvendelse på banen er unik og vil være med til at levere attraktiv topfodbold til danske fans og skabe gode europæiske resultater,” siger Claus Thomsen.

Arbejdet på at gøre centeret til en realitet har stået på gennem en længere periode via en administrativt forankret styregruppe, der har arbejdet målrettet på at udforme og beskrive fodboldcenterets vision og mål. Gruppen er nu enige om både den fodboldfaglige og sportslige linje og arbejdet den kommende tid vil have fokus på at sikre et bæredygtigt fundament for oprettelse af det nationale fodboldcenter.  DBU’s bestyrelse har desuden allerede besluttet at allokere midler fremadrettet til at understøtte driften af det nye center, og alle fire parter arbejder ligeledes i den kommende tid målrettet med at sikre yderligere finansiering. 

 
Redaktionen afsluttet: 09.05.2018