Skip to main content

Interesserer du dig for borgerinddragelse i forskningen?

Så tilmeld dig konferencen ”Borgerinddragelse i forskning 2.0” den 28. januar 2019 på SDU i Odense.

Fra denne konference kan du tage ny viden med hjem om, hvorfor og hvordan danske forskere arbejder med borger- og brugerinddragelse som led i deres forskning. Den røde tråd i konferencen er at belyse, hvor borgerinddragelse i forskning konkret er anvendt af danske forskere, og hvor udviklingen er på vej hen.

Ved konferencen præsenteres et spektrum af forskningsprojekter med borger- og brugerinddragelse – på tværs af naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora, sundhedsvidenskab og teknik og fra et bredt udsnit af universiteter i Danmark.

Vi vil opfordre alle interessenter og forskere - på tværs af fakulteter - til at deltage i konferencen.

Deadline for abstracts er torsdag d. 10. december 2018.

Læs nærmere om konferencen og tilmeld dig på  www.sdu.dk/borgerinddragelseiforskning

Tilmeld dig eller læs mere om konferencen
Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 31.10.2018