Skip to main content

Første spadestik taget til Nyt SUND-byggeriet på campus i Odense

Rektor Henrik Dam og dekan Ole Skøtt tog ved fælles hjælp det allerførste spadestik til den kommende arbejdsplads for tusindvis af medarbejdere og studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Onsdag den 13. november. En råkold og blæsende efterårsdag med lav sol over Odenses ”by i byen”, campus på SDU.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men en del af det virvar af maskiner, mudder og mænd i neongule jakker, der har overtaget området i den sydlige ende af campus, er der for at forme Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets fremtid. Forberedelserne til byggeriet af Nyt SUND er i gang.

Med Nyt SUND bliver universitets fem fakulteter bundet sammen med det nye universitetshospital, Nyt OUH, som er under opførelse. Nærheden skal understøtte samarbejdet mellem universitet og hospital og styrke forskning, uddannelse og behandling.

Spadestik Nyt SUNDSpadestik Nyt SUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

En visionær sammenkobling

Anlægsdirektør Erik Stoklund Larsen fra Vejdirektoratet bød velkommen til arrangementet omkring det rituelle første spadestik og gav ordet til rektor for Syddansk Universitet, Henrik Dam, der talte om den nye fakultetsbygnings betydning for universitetet:

- Det første spadestik til Nyt SUND er starten på en visionær sammenkobling mellem SDU og Nyt OUH, hvor nærheden mellem grundforskning, uddannelse og klinik vil skabe de bedste muligheder for forbedre menneskers liv og skabe værdi for samfundet - nationalt og globalt, sagde Henrik Dam, rektor på SDU.

Han sagde blandt andet også:
- Som universitet og hospital skal vi tage vare på Danmark. Men vi skal også hjælpe resten af verden, hvor vi kan. For vi bebor den samme planet og indånder den samme luft som alle dem, i Danmark eller udlandet, hvis sundhed er afhængige af vores forskning, uddannelse og behandlinger.

Spadestik Nyt SUNDSpadestik Nyt SUND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unikke muligheder ved at flytte sammen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet flytter fra dets nuværende lokation i Winsløwparken til universitetets campusområde, så SDU i Odense samles, når Nyt SUND er opført.

Dekan Ole Skøtt glæder sig til den fremtid for fakultetet, som for alvor sættes i gang med dagens ceremoni.

- Det kan ikke overdrives, hvor meget det betyder for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – og for mig personligt - at vi nu påbegynder virkeliggørelsen af bygningen til det ny Sundhedsvidenskabelige Fakultet – Nyt SUND.

- Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet får unikke muligheder ved at flytte sammen med OUH og SDU’s øvrige fire fakulteter. Vi vil i fællesskab kunne udnytte sammenbygningen med OUH til at få igangsat helt nye forskningsprojekter og uddannelses- og innovationsaktiviteter til gavn for patienter, studerende og omverdenen, sagde han blandt andet i sin tale.

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Fakta

  • Spadestikket blev taget i fællesskab af rektor Henrik Dam og dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ole Skøtt. 
  • SDU SUND er 50.000 m2 og består af tre etager, der skal rumme laboratorier, kontorer, undervisningslokaler, auditorier foruden dyrestalde og faciliteter til anatomi og retsmedicinsk institut.
  • Der er forventet byggestart sidst på året.
  • Vejdirektoratet bygger til Syddansk Universitet, og fakultetsbygningen forventes ibrugtaget i starten af 2023.
  • Projektet har en bevilling på cirka 1,4 mia. kr. 

Læs mere om Nyt SUND

Redaktionen afsluttet: 13.11.2019