Skip to main content

10 års jubilæum for forskningens infrastruktur

OPEN - Odense Patient data Explorative Network fejrer jubilæum og de forgangne års succeser

OPEN blev for ti år siden sat i verden for at hjælpe sundhedsvidenskabelige forskere i Region Syddanmark med dataindsamling, biobank, registerdata og formalia omkring deres forskningsprojekter.

6. december 2018 blev fødselsdagen markeret med et jubilæumsseminar, hvor en lang række af de forskningsprojekter, som OPEN har assisteret , blev præsenteret.

Kim Brixen, lægelig direktør på Odense Universitetshospital, bød velkommen: 

-Med strukturreformen i 2007 blev de danske regioner dannet, og det viste sig, at der var brug for et nyt hospital i Odense. Det byggeri er i gang. Med reformen blev også fremhævet, at højt specialiserede afdelinger på hospitalet skulle bedrive forskning. Der var vi ikke dengang, men det er vi i dag. Alle afdelinger på hospitalet er i dag involveret i forskning og det er i høj grad OPEN’s fortjeneste.

-OPEN’s services er blevet mange flere end i begyndelsen og de bidrager kontinuerligt med at finde løsninger, når vi møder strukturelle og tekniske udfordringer i vores forskningsprojekter, sagde Kim Brixen blandt andet.

-En stor tak til alt OPEN’s personale, men det er særligt én mands fortjeneste, nemlig Torben Barington, som fik idéen til OPEN. Tak og tillykke med det!

Over en halv million prøver

Netop Torben Barrington, som er professor i klinisk immunologi på SDU og OUH samt daglig leder af OPEN, fortalte efter velkomsten om enhedens fortid og nutid.

-En af ideerne bag OPEN var at fremme samarbejdet mellem forskere, således at data og biologisk materiale kan genbruges både nationalt og internationalt inden for lovens rammer.

-Et af vores første projekter var Odense Børnekohorte. Projektet blev tænkt som en beriget kohorte, så vi spurgte forskere, hvad de ville kunne bruge data til, hvis vi fulgte 2.500 børn og forældre gennem 18 år. Det har vist sig at være en hel masse, hvilket har resulteret i mere end 20 årlige publikationer. Projektet blev startskuddet til mange frugtbare samarbejder.

-Datasikkerhed er et vigtigt emne i sundhedsforskning. Her har vi udviklet værktøjer, som sikrer forskerne, at de kan arbejde med deres kliniske data på en forsvarlig måde. I 2014 lancerede vi værktøjet REDCap, som er et internationalt software, benyttet af forskere over hele verden.

-Siden introduktionen af REDCap er antallet af projekter i OPEN steget voldsomt. Vi er i dag infrastrukturen for forskning i hele Region Syddanmark og optager over 200 projekter om året. I vores biobank har vi i dag 580.000 prøver fra 30.000 forskellige mennesker.

Torben Barington kom også ind på fremtidsplanerne for OPEN.

-Det næste store bliver en ny webportal, som gør det nemmere at finde de rigtige informationer, og hvor forskere kan få vejledning til alle trin i forskningsprocessen.

Samtidig opruster vi både indenfor vores projektkoordinering og datamanagement for at være klar til de store projekter i personlig medicin.

Fakta: om OPEN

OPENs mission er at øge og styrke klinisk forskning i Region Syddanmark og Klinisk Institut, Syddansk Universitet. 
OPEN skal hjælpe forskere med at opstarte kliniske studier, gøre det lettere at opsamle og opbevare biologiske prøver og kliniske data samt facilitere registerbaseret forskning omkring de kliniske kohorter. OPEN blev etableret som en del af OUHs forskningsstrategi for perioden 2007-2012, strategien blev udmøntet med en forskningspulje hvoraf 2 mio. årligt blev øremærket til OPEN. Siden da er OPENs bevilling steget til 4 mio., og styrkelsen af OPEN er også en del af OUHs nye forskningsstrategi for perioden 2016-2020. Forskningsstrategien, såvel som OPEN, er sat i værk i nært samarbejde med Klinisk Institut under Syddansk Universitet. OPEN er således en vigtig brik i hospitalets og instituttets strategiplan for forskningen og formålet med OPEN er at bidrage til at strategiens mål bliver realiseret. 1. januar 2018 åbnede OPEN dørene for forskerne ved de regionale sygehusenheder: Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland inkl. Gråsten Gigthospital og psykiatrisygehuset og dækker nu hele Region Syddanmark.
 
Redaktionen afsluttet: 06.12.2018