Skip to main content

Vi finder løsninger, vi aldrig ville finde på egen hånd

Allerede som medicinstuderende blev professor Jonel Trebicka grebet af den udfordring, som leversygdomme repræsenterer. Kursen har ikke ændret sig, og han arbejder i dag med forskning både på universitetet i Bonn, som ledende forsker i Barcelona og adjungeret professor på SDU og Afdelingen for Medicinske Mavesygdomme på OUH.

Din baggrund og skridt mod nuværende karriere og forskning?

”Jeg er født i Albanien og på grund af min fars arbejde, flyttede min familie ad flere omgang, så jeg trækker på en opvækst i Albanien, Østrig og Tyskland. Jeg læste medicin i Bonn og ret tidligt var jeg i Barcelona, der er et af de ledende centre for leversygdomme – særligt hvad angår slutstadiet af skrumpelever. Årsagen til min tidlige interesse i det felt skyldes, at leveren er et centralt organ og behandlingsmulighederne er dårlige, når vi sammenligner med andre kroniske lidelser. Det lærte jeg allerede i mine første år på intensivafdelingerne og senere som leverkirurg i Barcelona. Leversygdomme er blevet overset i mange år og kræver stadig en masse arbejde og forskning. Det sidste er strengt nødvendigt, hvis vi ønsker at højne behandlingen for patienterne.”

Hvordan og hvornår begyndte dit samarbejde med OUH/SDU?

“Jeg tog min ph.d. i København, hvor professor Aleksander Krag arbejdede dengang og var en af mine supervisere. I det forløb stod jeg for et klinisk forskningsprojekt, som vi publicerede sammen sidste år. Det var starten på relationen, så man kan godt sige, jeg fulgte med ham til Odense, hvor jeg i øvrigt i dag er co-supervisor for en af hans ph.d.-studerende. Samarbejdet har beriget mit arbejde – ikke på grund af teknik, snarere på grund af alle de diskussioner, der får os til at se på leversygdomme og udfordringer fra forskellige vinkler. Det er virkelig givende.”

Fremskridt siden samarbejdets start?

“Da jeg vendte tilbage til Bonn, etablerede Aleksander og jeg et samarbejde mellem laboratorierne i Odense og laboratoriet i Bonn, der har forskellige faciliteter og kompetencer, som vi begge har stor gavn af. To af hans medarbejdere, Maria Kjærgaard og Linda Møller, har besøgt mig i Bonn i forbindelse med deres forskning. Og tillige har jeg forskningsprojekter i gang med andre i teamet. Sammen har vi skrevet 15 artikler i top-tidsskrifter; Gastroenterology IF: 18.187, Gut IF: 14.921, J Hepatology IF: 10.590 gennem de sidste år, så vi har virkelig mange fælles projekter, hvor vi beriger hinanden med forskellige færdigheder.”

Konkrete bidrag til forskningen i Odense?

”Mit netværk er stort og består af forskere og specialister fra forskellige lever-centret i Europa. Konkret bidrager jeg med kliniske data, dyre-modeller og prøver fra patienter, der får opereret en stent i leveren for at behandle komplikationer af skrumpelever. Og derudover håber jeg selvfølgelig, at jeg bibringer en stor portion viden, masser af erfaring og en særdeles positiv indstilling til vores samarbejde.

Lige nu arbejder jeg som principal forskningsleder i det Barcelona funderede EF Clif – The European Foundation for the Study of Chronic Liver Failure. Studiet inkluderer flere end 50 centre I Europa og 1200 patienter, og det kan bliver afgørende for, hvordan vi griber behandlingen af leversygdomme an i fremtiden. Som medlem af styrekomiteen i EF Clif greb jeg muligheden for at anbefale og involvere Aleksander Krag.”

Erfaring og fordele ved samarbejdet?

”I det spørgsmål må jeg fremhæve Aleksander Krag endnu engang. Han siger altid, at hvis vi ønsker at være de bedste, så skal vi holde fokus og vi skal vælge de bedste folk at samarbejde med. Vi kan ikke udrette noget alene, fordi ingen er fortræffelige på alle områder. Mere håndgribeligt gør relationen det muligt for mig at opbevare en stor del prøver fra patienter i bio-banken her i Odense.
Konkluderende vil jeg understrege, at supporten går begge veje – vi har et gensidigt samarbejde opbygget af bokse med forskellig ekspertise. Derudover har vi fælles partnere, der udgør limen i vores arbejde. Resultatet er enestående – ikke mindst på det personlige niveau. Vi taler samme sprog. Vi leverer, hvad vi lover og sammen finder vi løsninger, vi aldrig ville være i stand på egen hånd.”

Danmark og danskerne gennem dit objektiv?

“Jeg er I Odense flere gange om året, og derudover har jeg selvfølgelig løbende mailkorrespondance med mine samarbejdspartnere. Og jeg må sige – helt frivilligt – at jeg er meget glad for mine danske kolleger. De er åbne, uformelle og venlige. Samarbejdet fungerer perfekt; det er meget nemt at sætte ting i gang her. I modsætning til mange andre steder i verden oplever jeg, at det første ord som regel er et ’ja’.
Danskerne har faktisk en del at være stolte af – blandt andet deres design, porcelæn – og ost! Især det sidste sætter min spanske svigerfar stor pris på, at jeg har med i kufferten hjem til Barcelona.”

Mød forskeren

Professor, Jonel Trebicka, hovedforsker ved EF Clif – European Foundation for the study of chronic liver failure.

Jonel Trebicka

Redaktionen afsluttet: 24.04.2017